YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDE SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİ

Biçimi, hedef odaklı yapısı ve düşük maliyeti nedeniyle sosyal medya tabanlı iletişim stratejileri bir şirketin yatırımcılara tanıtımında en önemli araçlardan biridir. 

Yatırımcı İlişkileri; faaliyetlerini geleneksel anlamda birebir toplantılar, araştırma ya da dönemsel sonuçların açıklandığı toplantılar, yatırımcı konferansları, yatırımcı günleri, hissedar toplantıları ve Road Show’lar vasıtasıyla yürütür.  Yapılan araştırmalara göre özellikle kurumsal yatırımcılar birebir görüşmenin hala çok önemli olduğunu düşünüyorlar. Bu toplantılarda sorular direkt olarak sorulabilmekte ve cevaplar anında veya yazılı olarak hızlı bir şekilde alınabilmektedir. Dönemsel sonuçların açıklandığı toplantılar da kurumsal yatırımcı ve analistlerle direkt olarak ilişki kurularak raporlarla ilgili anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi açısından önemlidir. Yatırımcı günleri ve Road Show’lar bireysel müşterilere ulaşmakta hala etkili olsa da kurumsal yatırımcılar tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Elektronik mektuplar çok sık kullanılan iletişim araçları olurken web sitesi ve telefon görüşmeleri de işlevselliğini korumaya devam ediyor. Basın bültenleri yazılı ve görsel medyada etkili olsa da kurumsal yatırımcılar tarafından çok ciddiye alınmıyor.  Yeni iletişim araçlarından sosyal medya ise yatırımcı ilişkileri tarafından daha çok tamamlayıcı olarak kullanılıyor. Akıllı cihazların yaygınlaşması ile sosyal medya yatırımcı ilişkileri tarafından daha fazla kullanılır olacak.

Sosyal medya doğası gereği diyolağa açıktır
Bir basın açıklamasının hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili sınırlı bilgilere ulaşabiliriz. Bu bilgi, basın bültenin hangi mecralarda yayınlandığını tespit etmekten ibarettir. Bu bilgilerin yatırımcılara ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek güçtür. Soysal medya doğası gereği sağladığı iki yönlü iletişimle yatırımcılarla iletişime farklı bir pencere açmaktadır. Anlık geri bildirime imkan tanıyan sosyal medya araçları, şirket ile ilgili nelere ilgi gösterildiğini de istatistiksel olarak hızlı bir şekilde cevaplandırabilmektedir. Geri bildirimler, şirkete yatırım yapmış ya da yapmayı düşünen kitlenin ihtiyaçlarını bize aracısız bir şekilde iletirken aynı zamanda yatırımcılar ile iletişimin gelecekte nasıl şekillenmesi gerektiğini de anlatır.

Teknoloji şeffaflığı arttırır 
Eskiden sadece kurumsal yatırımcılar tarafından ulaşılan bazı istatistiki bilgilere internetin daha sık kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bireysel yatırımcılar tarafından da erişilebilmektedir. Bunun en önemli sebebi internet sayesinde detaylı elektronik raporlama yapılabilmesidir. Hem internet hem de sosyal medya bu yönüyle kamuya açık bir şirketin daha şeffaf olabilmesine imkan tanımaktadır.

Mesajlar birden fazla kanalla güçlendirilir
Bir şirketin iletişim kanallarına sosyal medyanın da eklenmesi o şirketin hem mevcut yatırımcılarıyla hem de yeni yatırımcı gruplarıyla daha fazla ilişki kurması anlamına gelmektedir. Bir veya birkaç grup insandan oluşan belirli bir topluluğa hitap eden sosyal medya, bir şirketin aynı mesajı, kapsamlı bir sosyal medya stratejisi ile birden çok insana ulaştırmasını sağlar. Bu da sosyal medyanın şirketin yatırımcı ilişkilerini tamamlayıcı bir rol üstlenmiş olması anlamına gelmektedir.

Sosyal medyanın maliyeti çok düşüktür
Sosyal medyayı kullanarak yatırımcı ilişkilerini geliştirmenin ekonomik maliyeti diğer yöntemlere göre daha düşüktür. Faydaları ise maliyetiyle kıyaslanmayacak kadar fazla olabilir. Sosyal medya sayesinde hisse senedi yatırımcı tabanı genişler, daha şeffaf bir yatırımcı iletişimi oluşur ve yatırımlarla ilgili olarak farklı yatırımcılardan alınan geri bildirimler daha etkili sonuçlar doğurabilir. Sosyal medya ayrıca marka algısının gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan strateji iyi yönetildiği takdirde içerik ve marka kontrolü sosyal medyada oldukça kolay yapılabilmektedir.  Çünkü mesajın kısalığı, yeniden yayınlanması ve link olarak gösterilmesiyle sosyal medyada tek bir kelime bile çok daha hızlı yayılmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri Linkedin kullanıyor 
200 ülkeden 90 milyon kullanıcısı olan Linkedin, 1 milyon şirket sayfasına sahip bulunuyor. Fortune 500 listesindeki şirketlerin tamamı Linkedin sayfasında yer alıyor. Linkedin üzerinde profil oluşturan şirketler; kurumsal yatırımcı, şirket ya da şehir bazlı aramalar yapabildikleri gibi farklı grupların tartışmalarına da katılabiliyorlar.  Şirketler hakkında bilgiye en fazla (%43) bloglardan ulaşılabiliyor.  Bloglar daha fazla detayı fotoğraf, video ve grafiklerle anlatabiliyorlar.  Bloglar 140 karakter ile sınırlı Twitter’dan daha kapsamlı içerikler sunabiliyorlar. Fakat tüm bunlara rağmen Amerikan şirketlerinin üçte biri, yatırımcı ilişkilerinin de üçte ikisi twitter üzerinden mesajlarını duyurmayı tercih ediyor. Basın bültenleri, konferans duyuruları ve web sitelerinde yer alan içerikler twitter üzerinden duyuruluyor. Bu anlamda twitter tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Facebook çok popüler olmasına rağmen yatırımcı ilişkilerinde henüz etkili olarak kullanılamamaktadır.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir