İçerik Analizi

Kurumlar paydaşları için bilgilendirici, yönlendirici içerikler üretir. Kurum içerik analizi; bu içeriklerin anlaşılabilmesi ve doğru içerik üretimi için gerekli sistem ve içerik çalışması modülüdür. Kurumsal içeriklerin kurum kimliğini doğru, kurumsal iletişim stratejisine uygun olarak yansıtması önemlidir ve bu eğitim öncelikle kurum için üretilen içeriklerin niteliği üzerine yaptığı analizler ile kurumsal dile ayna tutmaktadır ve gerekli iyileştirmelerin ya da yeniden konumlamaların yolunu açmaktadır.

Modül İçeriği

• Kurumsal dilin incelenmesinin ardından niteliksel analiz
• Analiz çıktılarına göre kurumsal kimlik, kurum amaç ve hedeflerine göre analiz ve tespitler
• Elde edilen çıktıların katılımcılara gösterge ve örneklerle aktarımı
• Kurumsal stratejiye uygun olarak elde edilen çıktılar ışığında, kurumsal iletişimin içeriği, dili, niteliksel konumlaması ve

gerekli durumlarda baştan oluşturulması.

Kimleri Hedefliyor? Öngörülen Süre

Kurumsal iletişim birimleri ve yetkilileri İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.