Lider İletişimi & Algı Yönetimi

Liderlik ve İletişim

Lider, iletişim kurulabilir, hesap sorabildiği kadar hesap verebilir olmalıdır. İletişim çağının liderlerinin temel becerilerinden biri de iletişimin gücünün farkında olmak ve bunu doğru kullanmak. Lider İletişimi & Algı Yönetimi danışmanlığı bunun için var. Ekibini harekete geçirme, medyanın gücünü kullanabilme, kendisine verilen yetkiyi en iyi şekilde kullandığını göstermek ve bağlı olduğu kuruluşu doğru temsil etmek, örnek olmak… İyi lider, iyi bir iletişim insanı olmalıdır.

İçerik:

  • Yöneticilik ve liderlik arasındaki fark üzerine
  • İz bırakan, iz bırakmaya devam eden liderler üzerine inceleme
  • Yaratıcı liderlik
  • Geleneksel medya ve sosyal medyayı harekete geçirmek
  • Vakalarla desteklenen ekip ile iletişim çalışmaları
  • Vakalarla desteklenen medya kullanımı ve yönetimi

Kimler Bu Danışmanlığı Almalı?
Üst düzey yöneticiler, Kurum liderleri

Algı Yönetimi

Algı Yönetimi modülü, analitiktir ve araştırma kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak verilen seanslardan oluşmaktadır. Milyonlarca kişi üzerinde bırakılan iz, negatif algılanan bir konuyu pozitife çevirebilmek, doğru izlenim yaratmak, iyi olanı sürdürebilmek…

İçerik:
Kurumun hedef kitlesi, çalışan profili, yatırımcı ilişkileri ile ilgili yapılan araştırmalar, veriye dayanan yorumlarla değerlendirilir ve buna göre temel gruplarda iletişim stratejileri geliştirilerek sistematik olarak algı yönetimi çalışması yapılır.

Kimleri Hedefliyor?
Üst düzey yöneticiler, Pazarlama departmanları ve yöneticileri

Öngörülen Süre:
İhtiyaca göre belirlenir.

 

Danışmanlık ve Eğitim talepleriniz için iletişim

 http://www.yaprakozer.com/danismanlik-egitim-moderasyon-talepleri/

Paylaş