Lider İletişimi & Algı Yönetimi

Liderlik ve İletişim

Lider, iletişim kurulabilir, hesap sorabildiği kadar hesap verebilir olmalıdır. İletişim çağının liderlerinin temel becerilerinden biri de iletişimin gücünün farkında olmak ve bunu doğru kullanmak. Ekibini harekete geçirme, medyanın gücünü kullanabilme, kendisine verilen yetkiyi en iyi şekilde kullandığını göstermek ve bağlı olduğu kuruluşu doğru temsil etmek, örnek olmak… İyi lider, iyi bir iletişim insanı olmalıdır.

 İçerik:

• Yöneticilik ve liderlik arasındaki fark üzerine
• İz bırakan, iz bırakmaya devam eden liderler üzerine inceleme • Yaratıcı liderlik
• Geleneksel medya ve sosyal medyayı harekete geçirmek
• Vakalarla desteklenen ekip ile iletişim çalışmaları
• Vakalarla desteklenen medya kullanımı ve yönetimi

Kimler Bu Eğitimi Almalı?

Üst düzey yöneticiler Kurum liderleri

Öngörülen Süre:

Yarım günlük seanslarla bir gün, ihtiyaca göre artacaktır.

Algı Yönetimi

Algı Yönetimi eğitim modülü, analitiktir ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak verilen eğitimlerden oluşmaktadır. Milyonlarca kişi üzerinde bırakılan iz, negatif algılanan bir konuyu pozitife çevirebilmek, doğru izlenim yaratmak, iyi olanı sürdürebilmek…

İçerik:

Kurumun hedef kitlesi, çalışan profili, yatırımcı ilişkileri ile ilgili yapılan araştırmalar, veriye dayanan yorumlarla değerlendirilir ve buna göre temel gruplarda iletişim stratejileri geliştirilerek sistematik olarak algı yönetimi çalışması yapılır.

Kimleri Hedefliyor? Öngörülen Süre

Üst düzey yöneticiler İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir. Pazarlama departmanları ve yöneticileri