Danışman

Danışmanlık neredeyse tüm dünyada ve özellikle ülkemizde yaygın kullanılan mesleki bir yönlendirme. Danışmanlık tartışma zemini zengin bir alan. Tartışmasız yönü ise uzmanlık. Danışman hemen her alanda kullanılan yardımcı sıfat olarak Yaprak Özer için iletişim ve içerik uzmanlığı olan danışmanlık faaliyeti anlamına geliyor. Özer, iletişimin esnek yapısı ve konunun birey ya da kuruma özel olmasından kaynaklanan kriterler nedeniyle uygulamalı çalışmaları benimsemektedir. Her projenin kendine özel ve tekrarlanamayacak olması, iletişim temel ilke ve kurallarının terk edilmesi anlamına gelmiyor, tam tersine daha fazla sarılmak gereken omurga. Buna karşın koşullar, coğrafya, hedef kitle, zaman gibi faktörler iletişim ve içerikte ezber bozuyor.

Yaprak Özer danışmanlık sürecinde birey ve kurumlara kısa, orta ve uzun vadede gereksinim gösteren alanlarda çözüm yolları, yol haritası sunuyor. Algı ve itibar iletişimin temel sermayesi. Bu sermayenin zenginliği içeriğin kalitesiyle ortaya çıkabiliyor. Özer, danışmanlık sürecinde mecra – içerik analizleriyle yönlendirme yapıyor.

KONUŞMA EGZERSİZLERİ

İndeks Medya İlişkiler Eğitmenleri arasında yer alan deneyimli ve pek çok başarıya imza atmış profesyonel...

İçerik Analizi

Kurumlar paydaşları için bilgilendirici, yönlendirici içerikler üretir. Kurum içerik analizi; bu içeriklerin...

Kurum İçi İletişim

Kurum içi iletişim söz konusu olduğunda kullanılan birden fazla iletişim aracı bulunmaktadır. Bunların arasındaki...

  • 1