Konuşmacı

KONUŞMACI

Yaprak Özer’in konuşma alanında da diğer faaliyetlerde olduğu üzere temel olarak iki farklı şapkası var. Bunlardan ilki, İndeks Konuşmacı Ajansı kurucusu olarak, iş insanı kimliğiyle farklı uzmanlık alanlarında konuşmacılardan oluşan ajans yönetimi yapmaktadır. Özer, diğer şapkasıyla da konuşmacı olarak faaliyet göstermektedir. İletişim şemsiyesi altında yer alan uzmanlık alanlarında görüşlerini aktaran Özer, yoğunlukla kurumların gelecek vizyonunu oluşturan yol haritasında; medya kurum iletişimi, kriz ve risk iletişimi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir iletişim temalarında konuşmalarını yoğunlaştırmaktadır. İletişim sektörü her gün canlı örneklerle karşımıza sorun ya da fırsatlar sunuyor, güncel gelişmeleri ana iletişim aksı üzerinden yorumlamayı tercih eden Özer, ölçülebilir özellikler ile fonksiyonel faydalar ve nihayetinde sürdürülebilir iletişim üzerinde konuşmalarına yapmayı tercih etmektedir.


MODERATÖR

Bir konunun akışını hedef kitlenin anlayacağı şekilde ortaya koymak, kurgulayarak çoklu yorumcuların uzmanlıkları içinden içerikleri en doğru şekilde seçip almak, bir moderatörün temel görevidir. Moderatör konu ile konuşmacılar arasında dengeli ilişki kurmak, konuşmacılar arasında eşitliğe dikkat etmek ve ayrıca konuların geçmişi bugünü ve geleceği arasındaki geçişkenliği kurmak zorundadır. Bu nedenle moderatörlük çalışılmış hakimiyet gerekir. Moderatör teknik olarak da bazı meziyetleri öne çıkarmalıdır. Süreye bağlı kalmalı, hedef kitlenin nabzını tutabilmeli en uygun konu yönetimini gerçekleştirebilmelidir. Yaprak Özer yazılı gazetecilik icra ederken, televizyon programları kurgulayıp sunarken geliştirdiği moderatör çabalarını profesyonel bir hizmete dönüştürdü. Bu alanda başarılara imza atmış olan Özer, istenen temada, ihtiyaca yanıt verecek bilgileri konunun uzmanlarından alarak anlık içerik üretimi konusunda başarılı bir hizmet geçmişine sahiptir. Özer, moderatör hizmetini Türkçe ve İngilizce dillerinde sunmaktadır.

KONUŞMA KONULARI

Yaprak Özer konuşmalarını güncel gelişmeler ve kurum – hedef kitle ihtiyaçları üzerine yapılandırmaktadır. Konuşma, ihtiyaç halinde simülasyon formatında kurgulanabilmektedir.

Dünden Bugüne İçerik-İletişim; Değişen Ne?

Birkaç notla bu konuşma temasının omurgası;

  • İletişim ihtiyaçları çeşitlenip, metotları gelişse de bir türlü beklentilerimize yanıt veremiyoruz.
  • Bir kişi ya da kurum için üretilen iletişim politikasının bir başka kişi ya da kurum için geçerli olamadığını biliyor muyuz?
  • İletişim özgün, orijinal olduğu zaman sonuçlarının performansa yansıdığını neden göremiyoruz?
  • Farklı disiplinlerin bir araya gelebilmesi sayesinde iletişimde başarıya ulaşmak mümkün olabiliyor.
  • Yönetilmeyen iletişimin pusulası bozuluyor, ölçülemeyen içerik ve iletişimin sonuçlara yansıdığı görülmüyor.
  • Sonuç olarak hiçbir şey değişmedi, her şey değişti.

Medyayla İlişki Nasıl Olmalı?

Medya ilişkileri kurumların en değerli faaliyet alanlarından biri. Her söylediğimizin haber olduğunu düşünüyor, gazetecilerin bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan bir grup insan olduğuna inanıyoruz.  Hayal gücümüz maalesef hala klasik iletişim platformlarıyla sınırlı. Genellikle verdiğimiz mesajla ilgileniyoruz. Karşımızdaki kitle/lerin dinamiklerini görmezden gelebiliyoruz. Medya, ilişkiler ağı kurmamızı sağlayan iletişim evreni. Yönetmek bu evrendeki kilit kelime.

İyi Konuşmanın Sırrı

Zaman zaman söylememiz gerekenleri iletemiyoruz, oysa çoğumuz çok güzel konuşuyoruz. Neden böyle oluyor? Neden bazıları iyi iletişim kuruyor, sahneye adım attığında ahenkle konuşuyor. İyi bir konuşmacı ve sahne performansı için neler gerekiyor? Hangi sıklıkta, hangi mecrada görünmeli?… Kim sözcü olabilir, sözcüde aranan özellikler nelerdir? Mikrofona nasıl hazırlık yapılır, sahneye çıkınca heyecan nasıl dizginlenir, kameralardan korkmalı mı? Kelimelerle dostluk nasıl kurulur?…

Sürdürülebilir İletişim

Sürdürülebilirlik asrın kelimesi. O kadar sık ve aynı anda o kadar değişik alanda kullanılıyor ki, kendisinden büyük bir yapıya dönüştü. Ağırlıklı iklim temasıyla ilişkilendirilmesi bir anlamda fırsat, diğer tarafta büyük dezavantaj. Sürdürülebilirlik hemen her disiplinin üzerinde akması gereken platform. İletişimin de bu platform üzerinden ilerlemesi halinde başarıyı yakalama şansı bulunuyor. Bir kurum ve bireyin sürdürülebilirliği nedir, nasıl sağlanır. İletişimin sürdürülebilirlikle ilişkisi nedir?