Danışmanlık Modülleri

KONUŞMA EGZERSİZLERİ

by

İndeks Medya İlişkiler Eğitmenleri arasında yer alan deneyimli ve pek çok başarıya imza atmış profesyonel oyuncu ve seslendirme sanatçısı tarafından verilen bu danışmanlık modülünde…

İçerik Analizi

by

Kurumlar paydaşları için bilgilendirici, yönlendirici içerikler üretir. Kurum içerik analizi; bu içeriklerin anlaşılabilmesi ve doğru içerik üretimi için gerekli sistem ve içerik çalışması modülüdür….

Liderin İletişim Takımı

by

Bu danışmanlık hizmeti, liderin iletişim takımını desteklemek üzere kurgulanmıştır. Liderin, kurum sözcüsü sıfatıyla yapacağı konuşmalar için ne tür ön çalışmalar gerekli, konuşma konuları için…

Bireysel Gelişim ve İmaj

by

Bireysel Gelişim-İmaj modülünde; ilk izlenim, görünümün doğru algılanıp yorumlanması, bireysel imaj yönetimi, beden diline dayanan çalışmaların yanı sıra kişisel gelişim için entelektüel potansiyeli destekleyici…

Kurum İçi İletişim

by

Kurum içi iletişim söz konusu olduğunda kullanılan birden fazla iletişim aracı bulunmaktadır. Bunların arasındaki görev dağılımının bir sistem dahilinde yapılması ve kurumsal politikaların gözetilmesi…

BİREYSEL KONUMLANDIRMA VE İMAJ

by

Bireysel Konumlandırma ve İmaj modülünde; ilk izlenim, görünümün doğru algılanıp yorumlanması, bireysel imaj yönetimi, beden diline dayanan çalışmaların yanı sıra kişisel gelişim için entelektüel…