Kriz, geldiysen iki kere vur

Küresel kriz Türkiye’yi gerçekten sallıyor. Aralık ayında yüzde 17 düşen sanayi üretimi, 2008’de kapanan işyeri sayısının yüzde 58 artması, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 20 azalması bizi nasıl salladığını gösteren birkaç rakam…

TÜİK Kasım 2008 işsizlik rakamları durumu netleştirdi:
• İşsiz sayısı 2 milyon 995 bine yükseldi. Son 10 yılın rekoru. (Keşke işsizlik resmi rakamlardaki kadar olsaydı: İşgücüne dahil olmayan 25.9 milyon kişi içindeki iş aramayan çalışmaya hazır 1 milyon 968 bin kişi de eklendiğine işsiz sayısı 4 milyon 963 bin kişiye ulaşıyor, bir başka deyişle işsizlik oranı yüzde 20’yi aşıyor.)
• İşsizlik oranı bir yılda 2.2 puan artarak yüzde 12.3 oldu
• Genç nüfusta işsizlik bir önceki yıla göre yüzde 3,9 arttı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.
• İşsizlerin yüzde 17.5’ini (524 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.
• Kasım 2008 döneminde istihdam edilenlerin sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre 448 bin kişi arttı (21 milyon 315 bin kişi: yüzde 25.8’i tarım, yüzde 19.8’i sanayi, yüzde 5.8’i inşaat, yüzde 48.6’sı ise hizmetler sektöründe çalışıyor).
• İşsizlik hem kentlerde, hem de kırsalda bir yılda 2.2 puan artış gösterdi (kentte yüzde 14.2, kırsalda yüzde 9.3).
• Tarım dışı işsizlik 2.8 puan arttı (yüzde 15.4).
• İşsizlerin yüzde 72.6’sı erkek.
• İşsizlerin yüzde 26.6’sı bir yıl ve daha uzun süredir iş bekliyor.
• Toplam işgücünün yüzde 17.9’u 15-24 yaşında.
• Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 46.3, yüksek öğretim mezunlarında yüzde 78.8.
• Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 70.6, kadınların yüzde 21.4.
• Ocak ayında İşsizlik Sigortası Fonundan, 244.359 kişiye 87.035.304,40 TL ödeme yapılmış. 2009 Ocak ayında işsizlik ödeneğinden faydalanmak için 78 bin 555 kişi başvurmuş.

  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
İşsizlik oranı (%) 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 10,3 9,9 9,9 12,3
 İşsiz sayısı 1 milyon 497 bin 1 milyon 967 bin 2 milyon 464 bin 2 milyon 493 bin 2 milyon 498 bin 2 milyon 530 bin 2 milyon 446 bin 2 milyon 333 bin 2 milyon 995 bin
Genç işsiz (15-24) % 13,1 16,2 19,2 20,5 19,7 19,3 18,7 19,6 23,9
Lise mezunlarında işsizlik (%) 10,6 13,3 14,7 12,8 15,1 13,6 12,8 12,8 12,9
Yüksekokul mezunlarında işsizlik (%) 7 7,8 11,1 11,1 12,4 10,2 9,5 9,6 10,4

 

* TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Kasım 2008 sonuçlarına göre

Paylaş