Kadının “işi” yok

Ekonomi büyüyor, kadınlar küçülüyor

Yine yeni yeniden bir kadın yazısı… Kadının durumu hep aynı hep aynı! Ama yılmak yok, yazmak var. Konuşmak hatırlatmak ve gördüğün her yerde kadına sahip çıkmak var…  Daha önce izlemiş olabilirsiniz, önemli değil bir kere daha izlyin,  TÜSİAD’ın  Çalışma Hayatında Kadın adlı kısa filmi anlamlı…

Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Uçurumu Endeksi verilerine göre kadın-erkek eşitliğinde Türkiye, 134 ülke içinde 126. Sondan 9. sırada yer alıyor. Ekonomik büyüklüğüyle dünyada 16. sırada olan Türkiye, kadınların ekonomiye katılımında sondan 4. sırada bulunuyor. AB ülkelerinin genelinde her 100 kadından 59’u çalışıyor, Türkiye’de ise bu oran yüzde 22 düzeyinde kalıyor.

Çocuk mu kariyer mi?

Türkiye’de çalışan annelerin yalnız yüzde 12’si çocukları için bakım hizmeti alabiliyor.

Kadın girişimine bakış önyargılı

Kadınların finansal kaynaklara erişimi erkeklere oranla daha zor. Girişimci kadınlar ilk etapta “Zordur bu işler, başaramazsın” önyargısıyla karşılaşıyor. Türkiye’de her 100 işverenden sadece 6’sı kadın.

Ve diğer şahane göstergeler

Gayrimenkullerin ise yüzde 9’u kadınlara ait. Türkiye’de kadın CEO sayısı yüzde 12 ile gelişmiş ülkelerin iki katı düzeyinde. Kanun yapıcı, üst düzey yönetici ve müdürlerin sadece yüzde 10’u, her 100 milletvekilinden yalnızca 9’u, 100 belediye başkanından 1’i ve 1000 muhtardan sadece 2’si kadın. Türkiye siyasette kadın varlığı söz konusu olduğunda 181 ülke içinde 105. sırada yer alıyor.

Kadın istihdamı yoksulluğu azaltır

Kadınların işgücüne katılmaması yoksulluğun da başlıca nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kadın istihdamındaki 5 puanlık artış yoksulluğu yüzde 15 oranında azaltmaya yetiyor. Yaklaşık 12 milyon kadın, yani çalışma çağındaki kadınların yüzde 62’si ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne katılamıyor. Bu oran erkekler için “0”.

Okuyan katılıyor

Yapılan araştırmalar yüksek öğrenim gören kadınların iş gücüne katılımının daha yüksek olduğunu gösteriyor.  Hala yetişkin 10 kadının 2’si okuma yazma bilmiyor. Çalışan yüz kadından 42’si tarım sektöründe. Tarımda çalışan kadınların neredeyse tamamı ücretsiz işçi. Çalışan her 100 kadından 58’inin sosyal güvencesi yok.

“Kadınların iş yaşamına katılmadığı bir toplumda sosyal ve ekonomik ilerleme nasıl kaydedilir” sorusu çıkıyor. Bu sorunun cevabı belli. Alternatif cevaplar aramak yerine kadın istihdamının artması için kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretmek gerekiyor. 

Paylaş