İletişimde Sürdürülebilirlik: Yaprak Özer Uzmanlığı

İletişimde sürdürülebilirlik günümüz dünyasında kurumlar için çok önemli bir yere sahiptir. Dünyadaki farklı pek çok gelişme bu iletişimi giderek daha değerli kılar. Çeşitli çalışma, araştırma ve veriler sürdürülebilirliğin kurumsal başarıda önemli bir faktör olduğunu kanıtlamaktadır. Geçmiş dönemlerde etkili bir pazarlamanın iyi bir iletişimden geçtiği anlayışı hakimdi. Bugün katman daha da derine indi. Sürdürülebilir iletişimden bahsediyoruz. Bu kavram giderek daha önemli hale gelmekte. Artık şirketler için sürdürülebilirliği iş stratejilerine ve operasyonlarına entegre etmek son derece önemlidir. Çalışanların işlerine anlam kazandırması, rakiplerden farklılaşma, yatırımcılar için cazibe alanı oluşturması gibi faydaları sayesinde iletişimde sürdürülebilirlik giderek değerini daha da artırıyor. Bunun yanı sıra iletişimde sürdürülebilirlik için salt pazarlama cümleleri yeterli değildir. Şeffaflık ve proaktif yetenekler de gereklidir. Zira bu, toplumun ve çevrenin geleceği ile ilgilidir. Şirketlerin eylemlerinin toplumsal değerlerle ya da ekolojik hassasiyetler ile çatışmaması gerekir.

Tüm bunlar gereği sürdürülebilir iletişim sadece bir pazarlama aracı değildir. Çok daha fazlasıdır. İş kültürüne net, açık ve şeffaf bir şekilde uyarlanması önemlidir. Sürdürülebilirliği operasyonel ve stratejik faaliyetlerine entegre eden şirketler için iletişimde sürdürülebilirlik kavramından söz edebiliriz. Bu iletişim biçiminde şirketler; müşterilerine, paydaşlarına, çalışanlarına iş ve operasyonlarını nasıl yaptığını anlatır. Böylelikle tüm paydaşlar, şirketin çevreye, topluma ve diğer sosyal alanlara ne kadar değer verdiğini gösterir. Ayrıca şeffaf olacak şekilde sürdürülebilir iletişimi uygulamalısınız. Bunun bilinmesi tüm paydaşlar için, özellikle yatırımcılar için son derece önemlidir. Peki sürdürülebilir iletişim nedir? Neden bu kadar değerlidir? Bir kuruluş iletişimde sürdürülebilirlik uygulamaları ile ne gibi avantajlar elde eder? Bu süreç size ne kazandırır? Tüm sorularınızın yanıtlarını bir araya getirdik.

İletişimde Sürdürülebilirlik Nedir?

İletişimde sürdürülebilirlik bir kuruluşun hedefleri ve tedbirlerinden söz etmek için sürdürülebilirliği iletişim stratejisine bilinçli bir şekilde entegre etmesidir. Bir başka deyiş ile sürdürülebilirlik stratejisinin doğru ve şeffaf bir şekilde açıklanmasıdır. Bu nedenle, bir pazarlama stratejisinden çok daha fazlasıdır. Bu entegre etme yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler gibi hem iç hem de dış paydaşları kapsar. Böylelikle hem iç hem dış müşterilerinize hitap edersiniz. Onlara işlerinizi, çalışma modellerinizi, bu tür bir yaklaşımla nasıl yaptığınızı anlatırsınız. Sürdürülebilir iletişim becerileri sayesinde çevreye ve topluma ne kadar değer verdiğinizi tüm paydaşlarınıza aktarmanız mümkün. Bu noktada ekoloji bilimine de bakmak gerekir. Ekolojiye göre sürdürülebilirlik, türlerin ve çevresindeki kaynakların dengesi ile sağlanır. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal alanlarda da sürdürülebilirlik son derece değerlidir. Bu da profesyonel hayatın ve müşterilerin giderek daha çok önem verdiği bir konudur. Bu nedenle gelecek yıllarda da iletişimde sürdürülebilirlik kavramını daha sık duyacağız.

Bunun yanı sıra iletişimde sürdürülebilirlik alanında etkili olmak için dürüst bir iletişim kaçınılmazdır. Böylelikle paydaşlarınıza sürdürülebilirlik taahhütleriniz doğrultusunda gerçekten çalıştığınızı gösterebilirsiniz. Peki bunun faydaları nelerdir? Genel olarak 5 fayda ön plana çıkar: Güvenilirlik oluşturma, müşteri ilişkilerini güçlendirme, fark yaratma, markayı güçlendirme ve sosyal fayda sağlama. Bunlar, özellikle uzun vadede iletişimde sürdürülebilirlik anlayışı ile elde edebileceğiniz kazanımlardır. Bunun yanı sıra çalışanların işlerine anlam da kazandırabilirsiniz. Bu da bağlılığın artmasını sağlar. Bir şirketin web sitesinde yayınlanan ve sosyal medya aracılığıyla hedef kitlesine ulaştırılan bir sürdürülebilirlik raporu düşünün. Planlaması iyi, şeffaf bilgiler içeren böyle bir rapor dikkat çeker. Aynı zamanda saygı da uyandıracaktır. Bu doğrultuda iletişimde sürdürülebilirlik için 5 bileşene sahip olmalısınız: Açık hedefler, kanıtlar, ilgi çekici mesajlar, şeffaf iletişim ve erişilebilir bilgiler. Bir rapor ya da sunum olsun fark etmez; bu tür iletişim için şu 5 ögeye dikkat edin.

Sürdürülebilir İletişimin Kazandırdıkları

Bu iletişim sayesinde sahip olabileceğiniz fayda ve kazanımlar çok çeşitlidir. Bunların bazılarına yukarıda değindik. Bunun yanı sıra ayrıntılı olarak iletişimde sürdürülebilirlik bir kuruluşa neler kazandırır bakalım:

  • İklim değişikliğiyle mücadele için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri bunun hakkında konuşmaktır. Tabii şeffaf ve dürüst bir iletişim için sadece iletişimde değil, yöntem ve uygulamalarda da sürdürülebilirliği benimsemeniz gerekiyor. Böylelikle hem topluma ve çevreye hem de paydaşlarınıza fayda sağlarsınız.
  • Böyle bir şirket olmak hâlâ daha farklılaştırıcı bir unsurdur. Zira global ölçekte baktığımızda şirketler iletişimde sürdürülebilirlik konusunda henüz emekleme dönemindedir. Bu nedenle ilham verici bir iletişim, sizi rakiplerinizden ayırır.
  • Şirketler, çevreye ve gelecek nesillere duyduğu duyarlılığı anlatabilme fırsatı yakalar. Bu da müşterilerden hissedarlara kadar tüm paydaşlar için güven vericidir. Ayrıca potansiyel hedef kitleniz de sizi güvenilir bularak sizden ürün – hizmet satın almaya başlar.
  • Yukarıdaki 3 madde de markanızı güçlendirmeniz için günümüzde en etkili yöntemler arasındadır. Rakiplerinizden ayrılmanız, güven vermeniz, fayda sağlamanız markanızı ve itibarınızı güçlendirecektir. Bu, aynı zamanda müşteri ilişkilerinizin de güçlenmesi demektir.
  • Rakiplerinize ya da farklı sektörlerdeki kuruluşlara sürdürülebilirlik konusunda ilham verebilirsiniz. Böylece sürdürülebilirlik için çabalayabilirsiniz. Üstelik kolektif bir şekilde!
  • Halihazırda pek çok kuruluş ya da kişi bu iletişimi yanlış veya eksik ele almaya devam ediyor. Bu nedenle doğru bir iletişim stratejisi ile yaygın yanlışların ortadan kalkmasına da yardımcı olursunuz.
  • Sadece anlatıcı değil, iyi bir dinleyici olmanızı da sağlar. Unutmayın ki insanların duyulduğunu anlamaları için dinlenmeye ihtiyaçları vardır.
  • Net amaçlarınızı kitleniz, paydaşlarınıza iletmenizi sağlar. Özellikle iletişimde sürdürülebilirlik net olmayı gerektirdiği için bu faydayı da elde edebilirsiniz.

Sürdürülebilir İletişimde Yaprak Özer Stratejileri

Sürdürülebilirlik iletişimi içerisinde şirketlerin doğru bir şekilde konum alması gerekir. Bu noktada sürdürülebilir iletişim modelleri değer kazanır. Gazeteci, yazar ve İndeks İçerik İletişim Danışmanlık / İndeks Konuşmacı Ajansı kurucusu Yaprak Özer’in sunduğu stratejileri keşfedebilirsiniz! Peki bu program ve stratejiler içerisinde neler bulacaksınız? Öncelikle belirtmek gerekir ki; tek seferlik iletişim de çok sayıda iletişim de anlamsızlaşır. Bu noktada öncelikle kavramın ne anlama geldiği ve neyi hedeflediğine tekrar bakmakta yarar var. Örneğin, sürekli bir iletişimi sürdürülebilirlikle aynı kefeye koymak yaygın bir hatadır. Oysa hedef, doğru anlatmak üzere etkili bir iletişim eylemidir. Bu etkili iletişim için ise yanlış anlaşılmamak önceliğiniz haline gelmelidir. Bu ise bir dizi stratejiyi ve yoğun bir çalışmayı gerektirir.

Yaprak Özer stratejileri sayesinde bu iletişimin zeminini kuruluşunuz için sağlam bir şekilde oluşturabilirsiniz. Böylelikle sürdürülebilirlik iletişimini “kışkırtıcı” iletişim stratejisi ve metotlarıyla aktarabileceğiniz çözümlere ulaşabilirsiniz. Üstelik bu metotlar, her kuruluş ve ihtiyaç duyan kişiye özel olarak yer alır. Böylece bu danışmanlık hizmetlerinden yararlanan her kesim için özel çözümler vardır. Bunun en önemli faydalarından biri her bir kuruluşu – kişiyi ayrı bir şekilde ele almasıdır. Aksi takdirde belirli kalıplar içerisinde sizin için uygun olmayan yöntemleri uygulama hatasına düşebilirsiniz.

Dilerseniz, tüm danışmanlık ve eğitim talepleriniz için Danışmanlık, Eğitim, Konuşma, Moderasyon Talepleri sayfamızı ziyaret edebilir, formu doldurarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yaprak Özer ile Sürdürülebilir İletişim Eğitimi

Sürdürülebilir iletişim eğitimleri tekdüze değildir. Komplikedir. Yaprak Özer stratejileri ile alacağınız eğitimlerde nasıl bir yol haritası oluşturmanız gerektiğine odaklanabilirsiniz. Bireylerin, kurumların ihtiyaçlarına özel kurgulanan hizmetler sayesinde kişisel bir eğitim programına dahil olabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda en doğru yaklaşımla eğitim almaya başlayabilirsiniz. Özer, uzun yıllardır iletişimin doğru yorumlanmasına yönelik verdiği danışmanlık ve eğitimleri ile bilinmekte. İletişimin farklı dinamiklerini, güncel gerekliliklerini etkin şekilde kavrayarak faaliyetlerini şekillendirmekte. Bu noktada ilk adımlardan biri iletişimde sürdürülebilirlik kavramının sıklıkla karıştırılmasıdır. Böylelikle kritik bir şekilde yanlış yorumlanan noktalar ele alınır. Özellikle yanlış anlaşılmamak için yoğun bir çaba gerektiğinin bilincinde olan Özer, mesajın doğru kurgulanması esas alır. Eğitimin bir diğer ayağı “kışkırtıcı” iletişim stratejisinin kurulmasıdır. Böylece dikkat çekici ve değerli bir iletişim biçimi dinamikleri oluşur. Özetle neyin gerektiği ve neyin yanlış yorumlandığı gibi konunun iki önemli ayağında iyi bir şekilde yol katedebilirsiniz. Arzu ederseniz, İletişim sayfamız üzerinden irtibat bilgilerimizle bize ulaşarak eğitim hakkında tüm merak ettiklerinize yanıt alabilirsiniz.

Sürdürülebilir İletişim Eğitiminde En İyi Uygulama Örnekleri

İletişimde sürdürülebilirlik ile ilgili eğitimlerin pek çok uygulama alanı vardır. Uygulamalar, başarılı olmanın zor olduğu bu alandaki gereklilikleri oluşturur. Bunlardan biri eyleme dönük stratejilerdir. Unutmayın ki eylemler, kelimelerden daha etkilidir. Bu nedenle güvenilir bir sürdürülebilir strateji için eylemlerinizi de şeffaf bir şekilde göstermelisiniz. Örneğin, pek çok moda şirketi, müşterilerine tüm üretim ve tedarik zincirini şeffaflık yoluyla takip etme fırsatı sunar. Eyleme geçtiğiniz alanları raporlardan sunumlara kadar pek çok şekilde aktarabilirsiniz. Eğitimlerde de iletişimin sürdürülebilirliği ile ilgili eylem bazında pek çok örnek yer alır. Eğitimlerde öne çıkan örneklerden biri de kampanyalardır. Pek çok şirket, sektörü ile ilişkili olmasa dahi çevreye dönük kampanyalar sunar. Bu noktada eğitimlerde harekete geçirici mesajlar ile donatılan kampanya fikirlerini de keşfedebilirsiniz. Pek tabii ki belgesel ve sosyal medya gönderileri gibi görsel işler de öne çıkar. İlgili eğitimler ile beraber bu alandaki örnekleri de keşfetmeniz mümkündür. Örneğin, bir Instagram gönderisi ya da belgeseller de oldukça değerli örneklerdir.

Eğitimlerde ve uygulamalarda öne çıkan konulardan biri de veridir. Veriler, sürdürülebilirlik çabalarının çeşitli yönlerinde hayati bir rol oynar. Eylem gerektiren alanları belirlemek, sonuçları değerlendirmek, etkili iletişimi kolaylaştırmak için veriler değerlidir.  İletişimciler, kuruluşlarının performansını paydaşlara iletir. Bunun için sürdürülebilirlik raporlarında, infografiklerde ve sosyal medyada sürdürülebilir verilerden yararlanır. Bu iletişim çabaları ise şeffaflığı artırır. Bir diğer nokta görselliktir. İletişimciler, anlatıları için görsel seçerken klişelerden (fide resimleri, gezegen fotoğrafı vs.) uzak durmalı. Oysa grafikler ve istatistikler karmaşıklığın açıklığa kavuşturulmasını destekler. Video ve animasyonlar da farklı kitlelerin ilgisini uyandırır. Eğitimlerde en önemli noktalardan biri de şeffaflıktır. Şeffaflığın olmayışı taraflar arasındaki ilişkilerin yürümemesinin bir nedenidir. Dürüstlük, güveni doğurur. Örneğin, saklanan bilginin belirtilmesi daha iyidir. Ulaşılabilirlik de hayati öneme sahiptir. İletişim kurduğunuz kişilerin size nasıl ulaşacaklarını bilmeleri önemlidir. Başkalarının size ulaşmasında tereddüt hissetmesine neden olmayın. Bu iletişim bir monolog değildir. Her iki tarafın kendini ifade edebildiği bir diyalogdur. Bu nedenle eğitimlerde bu alan da öne çıkar.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir