Güneşli günler geliyor

Ekonomi indeks’inde bugün…

Güneşli günler geliyor

tıklayınız

tıklayınız

Güneşli günler geliyor

Güneş enerjisine yapılan yatırımlar artmaya devam edecek

GlobeScan tarafından yapılan “Geleceğin Enerjisi” konulu anket çalışmasına göre güneş enerjisi ve enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar daha da hızlanacak. Ankete katılanların yüzde 76’sı güneş enerjisi, yüzde 65’i enerji verimliliği ve yüzde 45’i de rüzgar enerjisi ile ilgili çalışmaların sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini belirtmişler. Doğal gaz ve HES için piyasa koşullarının belirleyici olacağı söylenirken nükleer santrallerin sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini söyleyenlerin oranının sadece yüzde 9 olduğu görülüyor. Ancak nükleer enerjinin piyasa koşullarına göre şekillenmesi gerektiğini söyleyenlerin oranının yüzde 30 olması bu enerji türüne karşı olanların sayısının çok yüksek olmadığını gösteriyor. Aynı ankette kömür ve petrol gibi enerji türlerine ilginin ise oldukça düştüğü görülüyor

Paylaş