Başak’ları nasıl bilirsiniz?…

Başak arkadaşınız olsun ama mümkünse siz Başak olmayın. İnsan kaynakları açısından ise ekipte mutlaka Başak olsun…

Burç konusundan anlamam, çok da takipçisi değilim, bu ilgisizliğime karşın yükseleni Yay olan bir Başak olarak akıllara ziyan olduğumuzu düşünüyorum.
Başak’tan gelen detaycılık, çalışkanlık, ısrarcılık, inat, plan program, gelecek takıntısı, evham… Yay’ın etkisiyle hiper, enerjik, her şeyi yapayım, hepsini aynı anda yapayım, hemen şimdi olsun…  Bizi bu havalar mahvetti!

İndeks Konuşmacı Ajansı üyesi Hakan Kırkoğlu, Başak burcuyla gelen 2013 Eylül’ünü aktarıyor:

Başak burcunda yeniay
Başak’taki yeniayın 8. ve 12. evdeki Jüpiter ve Satürn’le olan açıları elde olmayan koşullardan ve krizlerden kaçışın pek kolay olmadığını anlatmakta. Ülkemiz açısından bakıldığında, bizi başkalarına bağlayan uluslararası koşullar (Yay, Jup. Yengeç 8.ev) ve halihazırda kontrol edilemeyen ve risk içeren zorunlu değişimler ve tehlikeler (Satürn Akrep’te 8.ev) dikkat çekiyor.

Ayrıca daha önce söz ettiğim gibi 6-13 Eylül arasında iki malefik Mars ve Satürn, kare açı içerisinde dururken, Mars yukarıdan kare yapmakta ve aynı zamanda Ay düğümleri ile de güney bendinde yer almakta. Bu durum gerek kişisel gerekse dünyasal konularda çatışma, mücadele, yıkıcı durumlar ve zararlar getirmekte. Eylül ayı boyunca Satürn’ün kuzey Ay düğümü ile birleşecek olması bu dönemde değişim ve dönüşüm yolunda bilinçli bir çaba içerisinde olmayı, eski alışkanlıklarımızdan kurtulmayı ve bunun yoğun mücadelesi içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu süreçte yoğun tecrübelerle yeni bir şeylerin temelini inşa edebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak ayrıca http://www.milliyet.com.tr/aliskanliklari-degistirme-gunleri/r-hakan-kirkoglu/cumartesi/yazardetay/31.08.2013/1757084/default.htm sayfasındaki yazımı okuyabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında, ise yeniayın Jüpiter’le olan uyumlu açısı üzerinde çalıştığımız işler, detay gerektiren konular, iş ve çalışma koşulları yönünde çaba sarfederek üretken olabileceğimizi hatırlatmakta. Bu dönemde aynı zamanda yabancılarla ilgili konular, yolculuklar, akademik işler, medyaya, haberleşme ve ulaşıma ait uğraşlar da gündemimize değişiklikler getirebilir. Bu konular dahilinde stres ve bağlılık yaratan koşulları yeniden ele alabilir, daha iyi organize edebiliriz. Gerek Merkür’ün konumu, gerekse yükselen burç derecesinde Merkür asaleti düşüncelerimizi dikkatli şekilde uygulama, harekete geçirme konusunda çaba içinde olacağımızı anlatmakta. Anlaşmalar, görüşmeler, yazışmalar yeniden gözden geçirilebilir.

10 Eylül’e kadar El Evve menzili yükselmekte, bu günlerde ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, koalisyonlar, birliktelik sağlayan koşullar varken
10 – 22 Eylül arasında El Simak menzili yükselirken, kopmalar, işbirliklerinin bozulması, kısıtlayıcı bağlardan kurtulma dikkat çekiyor.

Benzer şekilde, 19 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşen dolunay haritasında yine Yay burcunun yükselecek olması, yukarıda sözünü ettiğimiz şu anda içerisinde bulunduğumuz koşuların devam edeceğini (uluslar arası konular, yolculuklar, hareket, medya, inançlar, görüşler)

Bu dönemde sabit burçların geri planda olması istikrar ve kalıcılıktan çok değişim ve adaptasyon zorunluluğu getirmekte, koşullar çok oynak, kaygan ve hareketli olacak, konsantre olmak pek kolay değil.

Ayrıca bu dönemde savaş gezegeni Mars Güneş’ten önce yükselen gezegen olmaya devam ediyor ve Mars gündüz haritasında kendi ışığı dışında kaldığı için Aslan burcundayken, öfkenin ve sert tutumların oldukça sert bir atmosfer yaratmaya yönelik olduğunu göstermekte. Mars’ın bu sert tutumu 15 Ekim’e kadar sürmekte.

Tüm bunlara ek olarak, yeniay haritasında Balık burcundaki Kiron’un durumu kollektif anlamda acılara, fedakarlıklara, toplumsal vicdanı yaralayan koşullara işaret etmekte. Benzer şekilde, bu dönemde sağlık, hijyen, yardımlaşma ve medikal konular açısından da gündemin oldukça yüklü olacağını söyleyebiliriz.

Yine bu dönemde, Uranüs-Pluton karesinin Yengeç burcundaki Jüpiter’le daha da büyüdüğünü, abartılı bir içerik kazandığını, Istanbul açısından da bakıldığında, Terazi burcundaki MC ile birlikte, diplomasi gerektiren unsurların, çok hassas bir denge üzerinde zorla gelen bir baskı ile sıkışık bir ortam yarattığı görülmekte. Baskıyla gelen dönüşüm, yenilenme, devletleri ve kurumları içine alan değişimler, büyük güçler zorunlu bir yenilenme getirmekte.

Dikkat çekici bir durum ise, Merkür ve Venüs’ün haritada açı yapmamaları ancak kendi aralarında aynı derecede duruyor olmaları, böyle bir görünüm varolan yeteneklerimizi başkalarına çok rahat ifade edememeye işaret edebilir.

Aşağıda yükselen burcunuza göre okuyabileceğiniz kısa değerlendirmeler var:

Yükseleni Koç olanlar bu dönemde kendilerini daha cesur ve yaratıcı şekilde ifade edebilecekleri olanaklar bulabilirler, uzaklar, yabancılarla ilgili uğraşlar, yolculuklar, medyada tanınma ve inançları yönünde daha girişken olabilirler, tüm bu koşullar özellikle iş ve çalışma ortamları açısından hareketli bir ortam getirmekte.

Yükseleni Boğa olanlar bu dönemde kendilerini daha üretken ve çalışkan kılacak bir uğraş içine girmeliler. Çok çaba sarfedip yorulabilecekleri, sağlıklarına özen göstermeleri gereken krizli bir dönemdeler. Bu çaba, meşguliyet ve iş çıkaran durumlar özellikle çocuklar, yaratıcı konular, aşk hayatları ya da risk içeren koşullarla da ilişkili olabilir.

Yükseleni İkizler olanlar bu dönemde tek başına hareket etmekte zorlanabilirler, hatta bazı karşıtlıklar ve muhalefet içeren durumlar da var, işbirliklerine gitmek gerekiyor, bu dönemde ortaklaşa konular, evlilik ve anlaşmalarla ilgili gelişmeler özellikle ev ve aile hayatına ait durumlar ya da toprağa, gayrimenkule ait işler için önemli olabilir.

Yükseleni Yengeç olanlar bu dönemde zihinsel açıdan meşgul bir dönemdeler. Çevrelerinde çok fazla değişiklik var, konuşmalar, yazışmalar, organize olmayı gerektiren bir koşullar onları fazlasıyla yorabilir, sağlık konularına, aşırı strese dikkat etmek gerek, aynı zamanda yakın çevrelerinden, kardeşlerden, iş konularından gelen tüm bu hareketlilik kriz çıkaran durumlara da yol açabiliyor.

Yükseleni Aslan olanlar bu dönemde fazlasıyla kararlı, mücadeleci ve savaşkan bir tutum içerisindeler. Önemli atılımlar ve adımlar var. Özellikle uzaklarla, yolculuklar ve uluslar arası konularla fazlasıyla ilgilenmek durumundalar. Bu olaylar özellikle onların iş ve para konuları, sahip oldukları destekler ve mesleki durumları açısından önem taşımakta.
Yükseleni Başak olanlar bu dönemde çok dikkat çekebilirler, iş hayatında onları öne çıkaran koşullar var, bir yandan da kendi motivasyonlarına, iç dünyalarına hatta evdeki gelişmelere bakmalılar. Mesleki alanda yeteneklerini daha iyi kullanabilecekler ve kişiliklerini ortaya koyabilecekler.

Yükseleni Terazi olanlar bu dönemde yeni hedefler ve beklentiler içerisindeler. Kişisel çekiciliklerini ilişkilerini daha iyi yönde kullanma yönünde ortaya koyabilirler, işbirliklerinde oldukça aktif olabilirler. İlişkiler ve evlilik hayatları daha canlı. Ancak elde olmayan nedenler özellikle yakın çevrelerindeki konular, konuşmalar, anlaşmalar, yolculuklar açısından bazı belirsizliklere de yol açabilir.

Yükselen Akrep olanlar bu dönemde kontrol dışı konulara, gizli düşmanlıklara ve bazı kayıplar getirebilecek durumlara ekstra dikkat etmeliler. Bu durum onların gelecek planlarını, grup çalışmalarını, arkadaşlıklarını yakından etkilemekte, gizli kalan ilişkiler de gündeme gelebilir.

Yükseleni Yay olanlar bu dönemde kişisel adımlar atmak, başlangıçlar yapmaktan yana çok hareketli ve girişimciler. Kendi gündemlerini yaratacaklar, bu arada sağlığa da dikkat etmek gerekebilir. Ancak esas istekleri daha çok iş ve kariyer yönündeki çabalara işaret ediyor.

Yükseleni Oğlak olanlar bu dönemde bazı elde olmayan nedenlerle uğraşabilirler. Bu nedenler uzaklarla, yolculuklarla, inanç ve hayata bakış açıları ile ya da medyaya ya da akademik konulara ilişkin olabilir. Uzaklarla yapılan işler, yolculuklar, araştırmalar içerisinde olabilirler. Bu gelişmeler onların maddi durumlarını yakından dalgalandırabilir.

Yükseleni Saka olanlar bu dönemde oldukça hareketli bir yakın çevre ve zihinsel açıdan canlandırıcı durumlar içerisindeler. Kendilerini anlatmak, yazmak, konuşmak yönünde adımlar atabilirler. Ancak ortaklaşa ya da bağlı durumlardan ortaya çıkabilecek gerginlikler de söz konusu. Bu nedenle sağlık açısından zihinlerine, düşüncelerine dikkat etmeliler, sakin kalmalılar.

Yükseleni Balık olanlar bu dönemde ev ve ailevi konularda daha verici ve fedakar olmak durumundalar. Bu koşullar özellikle evlilik ve ilişkilerden, ortaklaşa durumlardan kaynaklanabilir. Eğer çaba sarfederlerse ve başkalarını daha dikkatli dinlerlerse mesleki konularla, uzaklarla ilgili işler, eğitim, medya ya da yolculuk içeren konularla ilgili çok şey yapabilirler.

Mutlu bir yeniay geçirmeniz dileğimle,

R. Hakan Kırkoğlu

Başak arkadaşınız olsun ama mümkünse siz Başak olmayın. İnsan kaynakları açısından ise ekipte mutlaka Başak olsun… 

 

Burç konusundan anlamam, çok da takipçisi değilim, bu ilgisizliğime karşın yükseleni Yay olan bir Başak olarak akıllara ziyan olduğumuzu düşünüyorum. 

Başak’tan gelen detaycılık, çalışkanlık, ısrarcılık, inat, plan program, gelecek takıntısı, evham… Yay’ın etkisiyle hiper, enerjik, her şeyi yapayım, hepsini aynı anda yapayım, hemen şimdi olsun…  Bizi bu havalar mahvetti! 

 

İndeks Konuşmacı Ajansı üyesi Hakan Kırkoğlu, Başak burcuyla gelen 2013 Eylül’ünü aktarıyor: 

 

Başak burcunda yeniay 

Başak’taki yeniayın 8. ve 12. evdeki Jüpiter ve Satürn’le olan açıları elde olmayan koşullardan ve krizlerden kaçışın pek kolay olmadığını anlatmakta. Ülkemiz açısından bakıldığında, bizi başkalarına bağlayan uluslararası koşullar (Yay, Jup. Yengeç 8.ev) ve halihazırda kontrol edilemeyen ve risk içeren zorunlu değişimler ve tehlikeler (Satürn Akrep’te 8.ev) dikkat çekiyor.

 

Ayrıca daha önce söz ettiğim gibi 6-13 Eylül arasında iki malefik Mars ve Satürn, kare açı içerisinde dururken, Mars yukarıdan kare yapmakta ve aynı zamanda Ay düğümleri ile de güney bendinde yer almakta. Bu durum gerek kişisel gerekse dünyasal konularda çatışma, mücadele, yıkıcı durumlar ve zararlar getirmekte. Eylül ayı boyunca Satürn’ün kuzey Ay düğümü ile birleşecek olması bu dönemde değişim ve dönüşüm yolunda bilinçli bir çaba içerisinde olmayı, eski alışkanlıklarımızdan kurtulmayı ve bunun yoğun mücadelesi içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu süreçte yoğun tecrübelerle yeni bir şeylerin temelini inşa edebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak ayrıca http://www.milliyet.com.tr/aliskanliklari-degistirme-gunleri/r-hakan-kirkoglu/cumartesi/yazardetay/31.08.2013/1757084/default.htm sayfasındaki yazımı okuyabilirsiniz.

 

Genel olarak bakıldığında, ise yeniayın Jüpiter’le olan uyumlu açısı üzerinde çalıştığımız işler, detay gerektiren konular, iş ve çalışma koşulları yönünde çaba sarfederek üretken olabileceğimizi hatırlatmakta. Bu dönemde aynı zamanda yabancılarla ilgili konular, yolculuklar, akademik işler, medyaya, haberleşme ve ulaşıma ait uğraşlar da gündemimize değişiklikler getirebilir. Bu konular dahilinde stres ve bağlılık yaratan koşulları yeniden ele alabilir, daha iyi organize edebiliriz. Gerek Merkür’ün konumu, gerekse yükselen burç derecesinde Merkür asaleti düşüncelerimizi dikkatli şekilde uygulama, harekete geçirme konusunda çaba içinde olacağımızı anlatmakta. Anlaşmalar, görüşmeler, yazışmalar yeniden gözden geçirilebilir.

 

10 Eylül’e kadar El Evve menzili yükselmekte, bu günlerde ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, koalisyonlar, birliktelik sağlayan koşullar varken

10 – 22 Eylül arasında El Simak menzili yükselirken, kopmalar, işbirliklerinin bozulması, kısıtlayıcı bağlardan kurtulma dikkat çekiyor.

 

Benzer şekilde, 19 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşen dolunay haritasında yine Yay burcunun yükselecek olması, yukarıda sözünü ettiğimiz şu anda içerisinde bulunduğumuz koşuların devam edeceğini (uluslar arası konular, yolculuklar, hareket, medya, inançlar, görüşler)

 

Bu dönemde sabit burçların geri planda olması istikrar ve kalıcılıktan çok değişim ve adaptasyon zorunluluğu getirmekte, koşullar çok oynak, kaygan ve hareketli olacak, konsantre olmak pek kolay değil.

 

Ayrıca bu dönemde savaş gezegeni Mars Güneş’ten önce yükselen gezegen olmaya devam ediyor ve Mars gündüz haritasında kendi ışığı dışında kaldığı için Aslan burcundayken, öfkenin ve sert tutumların oldukça sert bir atmosfer yaratmaya yönelik olduğunu göstermekte. Mars’ın bu sert tutumu 15 Ekim’e kadar sürmekte.

 

Tüm bunlara ek olarak, yeniay haritasında Balık burcundaki Kiron’un durumu kollektif anlamda acılara, fedakarlıklara, toplumsal vicdanı yaralayan koşullara işaret etmekte. Benzer şekilde, bu dönemde sağlık, hijyen, yardımlaşma ve medikal konular açısından da gündemin oldukça yüklü olacağını söyleyebiliriz.

 

Yine bu dönemde, Uranüs-Pluton karesinin Yengeç burcundaki Jüpiter’le daha da büyüdüğünü, abartılı bir içerik kazandığını, Istanbul açısından da bakıldığında, Terazi burcundaki MC ile birlikte, diplomasi gerektiren unsurların, çok hassas bir denge üzerinde zorla gelen bir baskı ile sıkışık bir ortam yarattığı görülmekte. Baskıyla gelen dönüşüm, yenilenme, devletleri ve kurumları içine alan değişimler, büyük güçler zorunlu bir yenilenme getirmekte.

 

Dikkat çekici bir durum ise, Merkür ve Venüs’ün haritada açı yapmamaları ancak kendi aralarında aynı derecede duruyor olmaları, böyle bir görünüm varolan yeteneklerimizi başkalarına çok rahat ifade edememeye işaret edebilir.

 

Aşağıda yükselen burcunuza göre okuyabileceğiniz kısa değerlendirmeler var:

 

Yükseleni Koç olanlar bu dönemde kendilerini daha cesur ve yaratıcı şekilde ifade edebilecekleri olanaklar bulabilirler, uzaklar, yabancılarla ilgili uğraşlar, yolculuklar, medyada tanınma ve inançları yönünde daha girişken olabilirler, tüm bu koşullar özellikle iş ve çalışma ortamları açısından hareketli bir ortam getirmekte.

 

Yükseleni Boğa olanlar bu dönemde kendilerini daha üretken ve çalışkan kılacak bir uğraş içine girmeliler. Çok çaba sarfedip yorulabilecekleri, sağlıklarına özen göstermeleri gereken krizli bir dönemdeler. Bu çaba, meşguliyet ve iş çıkaran durumlar özellikle çocuklar, yaratıcı konular, aşk hayatları ya da risk içeren koşullarla da ilişkili olabilir.

 

Yükseleni İkizler olanlar bu dönemde tek başına hareket etmekte zorlanabilirler, hatta bazı karşıtlıklar ve muhalefet içeren durumlar da var, işbirliklerine gitmek gerekiyor, bu dönemde ortaklaşa konular, evlilik ve anlaşmalarla ilgili gelişmeler özellikle ev ve aile hayatına ait durumlar ya da toprağa, gayrimenkule ait işler için önemli olabilir.

 

Yükseleni Yengeç olanlar bu dönemde zihinsel açıdan meşgul bir dönemdeler. Çevrelerinde çok fazla değişiklik var, konuşmalar, yazışmalar, organize olmayı gerektiren bir koşullar onları fazlasıyla yorabilir, sağlık konularına, aşırı strese dikkat etmek gerek, aynı zamanda yakın çevrelerinden, kardeşlerden, iş konularından gelen tüm bu hareketlilik kriz çıkaran durumlara da yol açabiliyor.

 

Yükseleni Aslan olanlar bu dönemde fazlasıyla kararlı, mücadeleci ve savaşkan bir tutum içerisindeler. Önemli atılımlar ve adımlar var. Özellikle uzaklarla, yolculuklar ve uluslar arası konularla fazlasıyla ilgilenmek durumundalar. Bu olaylar özellikle onların iş ve para konuları, sahip oldukları destekler ve mesleki durumları açısından önem taşımakta.

Yükseleni Başak olanlar bu dönemde çok dikkat çekebilirler, iş hayatında onları öne çıkaran koşullar var, bir yandan da kendi motivasyonlarına, iç dünyalarına hatta evdeki gelişmelere bakmalılar. Mesleki alanda yeteneklerini daha iyi kullanabilecekler ve kişiliklerini ortaya koyabilecekler.

 

Yükseleni Terazi olanlar bu dönemde yeni hedefler ve beklentiler içerisindeler. Kişisel çekiciliklerini ilişkilerini daha iyi yönde kullanma yönünde ortaya koyabilirler, işbirliklerinde oldukça aktif olabilirler. İlişkiler ve evlilik hayatları daha canlı. Ancak elde olmayan nedenler özellikle yakın çevrelerindeki konular, konuşmalar, anlaşmalar, yolculuklar açısından bazı belirsizliklere de yol açabilir.

 

Yükselen Akrep olanlar bu dönemde kontrol dışı konulara, gizli düşmanlıklara ve bazı kayıplar getirebilecek durumlara ekstra dikkat etmeliler. Bu durum onların gelecek planlarını, grup çalışmalarını, arkadaşlıklarını yakından etkilemekte, gizli kalan ilişkiler de gündeme gelebilir.

 

Yükseleni Yay olanlar bu dönemde kişisel adımlar atmak, başlangıçlar yapmaktan yana çok hareketli ve girişimciler. Kendi gündemlerini yaratacaklar, bu arada sağlığa da dikkat etmek gerekebilir. Ancak esas istekleri daha çok iş ve kariyer yönündeki çabalara işaret ediyor.

 

Yükseleni Oğlak olanlar bu dönemde bazı elde olmayan nedenlerle uğraşabilirler. Bu nedenler uzaklarla, yolculuklarla, inanç ve hayata bakış açıları ile ya da medyaya ya da akademik konulara ilişkin olabilir. Uzaklarla yapılan işler, yolculuklar, araştırmalar içerisinde olabilirler. Bu gelişmeler onların maddi durumlarını yakından dalgalandırabilir.

 

Yükseleni Saka olanlar bu dönemde oldukça hareketli bir yakın çevre ve zihinsel açıdan canlandırıcı durumlar içerisindeler. Kendilerini anlatmak, yazmak, konuşmak yönünde adımlar atabilirler. Ancak ortaklaşa ya da bağlı durumlardan ortaya çıkabilecek gerginlikler de söz konusu. Bu nedenle sağlık açısından zihinlerine, düşüncelerine dikkat etmeliler, sakin kalmalılar.

 

Yükseleni Balık olanlar bu dönemde ev ve ailevi konularda daha verici ve fedakar olmak durumundalar. Bu koşullar özellikle evlilik ve ilişkilerden, ortaklaşa durumlardan kaynaklanabilir. Eğer çaba sarfederlerse ve başkalarını daha dikkatli dinlerlerse mesleki konularla, uzaklarla ilgili işler, eğitim, medya ya da yolculuk içeren konularla ilgili çok şey yapabilirler.

 

 

Mutlu bir yeniay geçirmeniz dileğimle,

 

R. Hakan Kırkoğlu

Paylaş