Bir dünya, 2 kadın, 2 girişim

Ukrayna Rusya savaşı kronik bir sürece dönüşüp, zaten var olan küresel sorunların derinleşmesine neden oldu. Gıda üretiminde tüketiminde sorun büyük, dünyanın bir bölümü aç. …

Öfke ve Bal

“… Hiçbir veba insan ırkına bundan daha pahalıya mal olmadı. Etrafımızda insanların öldürüldüğünü, zehirlendiğini, muhakeme edildiğini; şehirlerin yıkıldığını görüyoruz… Öfke, kontrol edilemez, yok edilmelidir.”…