Protest İK

 

Gürcistan’ın Rusya’yla savaşa tutuşması Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığını ilanı, Rusya’nın tanıdığını ilanıyla noktalandı. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini açıkladı. Süreç, Soğuk Savaş yıllarını anımsatıyor.

Yoksa siz hala yalnızca İK’da performansı nasıl ölçerim diye mi düşünüyorsunuz?

Türkiye BM Güvenlik Konseyi üyeliğine aday. Konsey, beşi daimi; 10’u iki yılda bir seçilen, toplam 15 üye ülkeye sahip. ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’den oluşan daimi üyeler aynı zamanda BM kurucuları. Kararlar, 15 üye ülkenin 9’unun kabulü, daimi üyelerden birinden ret oyu almamak koşuluyla alınıyor. Güvenlik Konseyi’nin ana görevi, barış ve güvenliği korumak; silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak; gerekirse önlem almak.

İK’da yetenek yönetiminiz var mı?

Geçmiş, pratikte aksini gösterse de alınan kararların bağlayıcılığı olması Güvenlik Konseyi’ni kağıt üzerinde BM’nin en güçlü organı kılıyor. BM, 63. genel kurulu 7 Ekim’de yapılacak Türkiye, “Batı Avrupa ve diğer devletler” grubunda Avusturya ve İzlanda ile yarışacak. Üç adaydan ikisinin seçileceği üyelik için, genel kurulda üçte iki çoğunluk olan 128 sayısına ulaşılması gerekiyor. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nde daha önce toplamda beş yıl geçici üyelik yaptı.

Herkese Kariyer Planlaması, genel olarak Yedekleme yapabiliyor musunuz?

Avusturya ve İzlanda demografik olarak  dişimizin kovuğuna girmez, ekonomik olarak tam tersi sözkonusu. İzlanda – Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada. En yakın komşusu Grönland. Nüfusu 319 bin 355. Kişi başına geliri 62 bin 976 Dolar. Avusturya’nın  nüfusu: 8 milyon 300 bin, kişi başına geliri 36 bin Dolar… 70 milyonluk Türkiye’nin kişi başına geliri 9 bin 333 Dolar.

Artan enflasyon, ücretleri ne oranda etkileyecek, memur zammını nasıl buldunuz?

Türkiye bir süredir aktif dış politika izliyor. Daha önce ilgi alanımıza girmemiş, yer yer dünya kamuoyu tarafından lanetlenmiş ülke ve yöneticilerle oluşan samimiyetimiz ile Arap /Afrika yoğunluklu ziyaretlerin nedeni bu olsa gerek. Arabuluculuk kelimesini sık duyuyoruz. Sürekli ve sürdürülebilir bir dış ilişkiler geleneğinden gelsek, bu kelimeye daha fazla anlam yüklemek mümkün olacak…

Şirket itibarından yalnızca CEO ya da genel müdür mü sorumlu?

Medeniyetler İttifakı, İran’la sıcak ilişki çabası, Irak’la ticaret, Suriye/İsrail ile mekik diplomasisi, Orta Doğu ve Arap Dünyası’nda bölge temsili… AB’yi uyduramadık Akdeniz Birliği… Türkiye oy gücü olan bazı küçük ülkelere maddi destek sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde  birçok uluslararası sorunun BM gündemine gelerek karara bağlanması bekleniyor. Kıbrıs, Demokles’in kılıcı gibi başımızın üzerinde sallanıyor. Kosova, Gürcistan, Irak, Suriye, İran, Lübnan ve Orta Doğu barış süreci Türkiye’nin periferisinde cereyan ediyor. Yetmezmiş gibi AB tanımsız/sıkıntılı ilişkimiz… Ankara, herhangi bir kararda toplantı salonunun içinde yer almak istiyor. Türkiye halen Dünya Bankası, OECD, G20 Avrupa Konseyi, NATO, Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara üye.

Şirket stratejine var mı, varsa ölçebilir misiniz, ölçtünüz açıklayabilir misiniz ?

Uluslararası örgütler iflasın eşiğinde. Kuveyt, Haiti, Darfur, Kosova, Irak’in işgali, İran’la nükleer kriz, İsrail-Filistin gerginliği, Güney Osetya ve Kıbrıs… Güvenlik Konseyi’nin CV’sinde altın harflerle geçmiyor.

Sudan Devlet Başkanı’nı ağırlamak midemize oturdu. Kafkaslarda giriştiğimiz arabulucuk çabası bizim Rusya’yla aramızı bozdu. İran Cumhurbaşkanı Türkiye ziyareti öncesi üzerine basarak bizi bir arabulucu değil, iyi niyetli komşu olarak nitelendirdi.

İç iletişim ve iç eğitim İK’nın konuları mıdır?

Kuruluşundan bu yana Bilgi Üniversitesi e-MBA’de insan kaynakları yönetimi dersi veriyorum. Bana kalsa dersin adını Protest İK diye değiştireceğim ama, YÖK’den geçmez. Dersin içeriği kadın, engelli, çocuk, yoksulluk, çevre, eğitim, tasarım, teknoloji, insan hakları, demokrasi. Her başlığı İK ve Yetenek Yönetimi’ne bağlıyoruz. Tavsiye ederim deneyin Protest İK’yı daha çok seveceksiniz.

Paylaş