Kriz İletişimi

Kriz anlarında ortaya çıkabilecek tahribatı engellemeye ve doğru iletişim yöntemleri ile bu durumu avantaja çevirmeye yönelik eğitimleri kapsayan, kurum sözcülerine özel bir eğitim ve içerik çalışmasıdır. Şirketlerin ve sözcülerinin medya ilişkileri eğitimine en çok ihtiyaç duydukları dönemler kriz anları ve ortamlarıdır.

Modül İçeriği

İndeks Medya İlişkileri Eğitimi, kriz iletişimi eğitiminde mevcut ya da olası krizlerle ilgili hazırladığı simülasyonlarla şirket sözcülerini olası röportajlara ve basın açıklamalarına uygulamalı olarak hazırlıyor.

Kriz iletişiminde mesaj nasıl kurgulanmalı? Mesaj nasıl ve kime verilmeli?
Mesaj hangi kanallarla verilmeli?
Kriz sözcüsü nasıl seçilmeli?

Mevcut kriz sözcüsü seçimi doğru mu?
Doğal kriz sözcüsü nasıl etkin hale getirilir ya da yönetilir?
Kriz sonrası iletişim nasıl yönetilmeli?
“İletişim yapmak mı, iletişimi vermek mi?” sorusunun yanıtlanması.

Bu soruların yanıtlarını verebilmek için; krizin tanımı yapılır. Eğitim alan kişinin temsil ettiği kurumun karşılaşabileceği potansiyel riskler tespit edilir, bu alanlarda alternatifli vaka çalışmaları ve gerçeğe yakın uygulamalı örnekler ortaya konur. Kriz sırasında ve sonrasında neler yapılacağı tartışılır ve ortaya dökülür.

Kimleri Hedefliyor?

Toplantılarda veya grup karşısında sunum yapması gereken tüm yöneticiler Yönetici adayları
Şirket içi eğitim verenler
Halkla ilişkiler, pazarlama ve satış ekipleri

Sunum becerisini kazanmak ve geliştirmek isteyen herkes.

Öngörülen Süre

İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.