Her şey para değil

İnsani, sosyal ve çevresel sermaye giderek önem kazanıyor

Şirketlerin sadece ekonomik faaliyetlerini ve başarılarını anlattıkları raporların ömrü çoktan tamamlandı. İnsan sermayesi, sosyal sermaye ve çevresel sermaye gibi konularda yazılan raporların sayısı günden güne artıyor. Son gündem maddelerinden biri ise ekonomik faaliyetler ile sosyal ve çevresel sermayenin tek bir çalışmada anlatıldığı entegre raporlar..

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporlarının gelişiminde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin etkisi inkar edilemez. Bu sözleşmeye imza atan her firma bu konudaki ilerlemesini kamuoyu ile paylaşmak için rapor yayınlamaya büyük özen gösteriyor.

Bu tür raporları hazırlarken firmaların en büyük yardımcısı ise 60′dan fazla ülkeden, 600′ün üstünde paydaşın katılımıyla oluşan Global Reporting lnitiative-Küresel raporlama Insiyatifi (GRI) oluyor. GRI’ı iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademik camia, kitle iletişim kurumları, işçi kesimi temsilcileri, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan oluşan kapsamlı bir ağ olarak tanımlayabiliriz. GRI’ın asıl görevi ise sürdürülebilir ekonomi için şirketlerin ve kurumların uygulamalarının sürdürülebilirlikle uyumlu çalışıp çalışmadıklarını raporlamaları için bir raporlama standardı geliştirmektir. Bu konularda GRI dışında OECD’nin MELİH rehberleri, Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi, RACÎ Uluslar arası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Rehberi ve ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı gibi rehberler de bulunuyor.

Yazının devamı için tıklayınız.