kadınlar dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 40’ını kazanıyor