Yaprak Özer Kimdir?

Yaprak Özer erken yaşlardan itibaren hayallerini iletişim mesleği üzerinde geliştirdi.

İletişime olan ilgisini uluslararası ilişkiler ve diplomasi merakıyla buluşturdu. Yurt dışında geçirdiği ilk ve orta eğitimi sırasında ileride geliştireceği mesleği amatörce ve doğaçlama hobi olarak sürdürdü. Üniversite için tercihini iletişim alanında gazetecilik eğitiminden yana kullandı. Lisans eğitimini takiben siyaset ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansı ve doktora çalışmalarıyla uzmanlığa doğru yol aldı. Paralel olarak gazetecilik faaliyetlerine başladı. Dönemin önde gelen yayın organlarında dış haberci olarak mesleğe atıldı, hızla kendisini geliştirdi ve kısa zaman içinde editoryal kadroda yöneticiliğe ulaştı.

Merakı yönetim bilimi ve insan kaynakları alanlarına kaydıkça diplomasiden iş dünyasını yöneldi. Yurt içinde ve dışında farklı mesleki eğitimlere katılarak gelişimini sürdürdü. Yazılı gazeteciliğin yanı sıra televizyon programcılığını keşfetti ve özgün içeriklerle izleyiciyle arasında uzun yıllar sürecek güçlü bağlar kurdu.


BLOG

DANIŞMAN

Danışmanlık neredeyse tüm dünyada ve özellikle ülkemizde yaygın kullanılan mesleki bir yönlendirme. 

Danışmanlık tartışma zemini zengin bir alan. Tartışmasız yönü ise uzmanlık. Danışman hemen her alanda kullanılan yardımcı sıfat olarak Yaprak Özer için iletişim ve içerik uzmanlığı olan danışmanlık faaliyeti anlamına geliyor. Özer iletişimin esnek yapısı ve konun birey ya da kuruma özel olmasından kaynaklanan kriterler nedeniyle  uygulamalı çalışmaları benimsemektedir. Her projenin kendine özel ve tekrarlanamayacak olması, iletişim temel ilke ve kurallarının terk edilmesi anlamına gelmiyor, tam tersine daha fazla sarılmak gereken omurga. Buna karşın koşullar, coğrafya, hedef kitle, zaman gibi faktörler iletişim ve içerikte ezber bozuyor.


EĞİTMEN

Yaprak Özer, gazeteci olarak başladığı iletişim kariyerinde özellikle gençlerle ilgili eğitime önem verdi, aktif olarak bir sosyal sorumluluk bilinciyle çalıştı, özel programlar kurguladı.

Eğitimle aşkı zaman içinde kendisini iletişim uzmanlığında eğitimlere yönlendirdi. İletişim disiplinin daha iyi anlaşılması ve uygulanmasının sektör ve daha da önemlisi toplumsal katkısına inandığı için lider ve sözcü eğitimleri geliştirdi. İletişimin doğru kullanılması sosyal, siyasal ve ekonomik hayatımızın önemli unsuru. Pek çok anlaşmazlıklar, yol kazaları iletişime gereken önemin atfedilmemesinden kaynaklanıyor. Krizler bu nedenle patlak veriyor.

YAZAR

Yaprak Özer’in mesleği temel olarak içerik üretmek.

Yazmak fiili her ne kadar adeta yalnızca text yazımını çağrıştırıyor olsa da yazmak özünde içerik üretmek anlamına gelir. Medyanın henüz günümüzdeki kadar çeşitlenmediği dönemlerde iletişim ağırlıklı olarak “yazmak”, “çizmek” gibi naif eylemler üzerinden tarif ediliyordu. İletişim hayatında yaşanan birbirinden farklı ve hızlı gelişmeler ezberi bozdu sonunda ve içerik üretimi farklı alt alanlarda da uzmanlıklar yarattı. Bir yazar olarak Özer, yoğunlukla makale ve araştırma yazıları konusunda çalışma yapsa da sipariş röportajlar, konuşma metinleri, biyografi ve farklı türlerde kitap çalışmaları ile bunlara paralel olarak editoryal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.