Şirketin değeri ve yönetim kurulunun güvencesi için iç denetim

Ali Kamil Uzun

İndeks Konuşmacı Ajansı Üyesi

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı ve Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı

Kaynak: Turcomoney

Şirketlerin yeni dönemde güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yeni düzenlemelere hızla uyum sağlanması için iç denetim fonksiyonunun oluşturulması gerekiyor. Küreselleşen dünya ekonomisi, teknoloji ve bilgi toplumu hizmetlerindeki gelişmelerin yanı sıra 2000’li yılların başından bu yana kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflık yaklaşımının önem kazandığı bir dönemde ülkemizde yeni bir ticaret kanunu yürürlüğe girdi. Yeni Ticaret Kanunumuz ile yeni yılda sermaye şirketlerimizin uyum göstermesi gereken muhasebe, mali raporlama, denetim, bilgi toplumu hizmetleri, bilgi güvenliği, faaliyet raporu gibi kurumsal yönetim kalitesini etkileyecek önemli uyum alanları bulunuyor. Ülkemizin dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında iddialı hedefler belirlediği bir dönemde Ticaret Kanunu muzun öngördüğü kurumsal yönetim yaklaşımının iş hayatımız, şirketlerimiz ve ülke ekonomisi açısından öneminin arttığını ifade edebiliriz.

Ülke ekonomisi ve iş hayatımızın kurumsal varlıkları olan şirketlerimizin yeni dönemin gereklerini yerine getirmesi için şirket yönetim kurullarına önemli rol ve sorumluluklar düşüyor. Pay ve menfaat sahiplerinin gerçeğe uygun doğru ve güvenilir bir biçimde bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması, finansal ve yönetsel şeffaflık için yeni ticaret kanunu şirket yönetim kurullarına sorumluluklar yüklüyor. Söz konusu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için şirketler kendi kendilerini denetler hale gelmeli. Şirketlerin bu yeni dönemde güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi, yeni düzenlemelere uyumluluğunun hızla sağlanması için iç denetim fonksiyonunun oluşturulması gerekli kılınıyor. 

Paylaş