Lider İletişim Stratejileri: Yaprak Özer’in Yaklaşımı

Lider iletişim, güven oluşturmak ve çalışanları teşvik etmek amacıyla liderler tarafından yaygın olarak kullanılan bir iletişim türüdür. İlham vermesi, daha şeffaf bir çalışma ortamı yaratması gibi faydaları vardır. Açık bir iletişimle liderler de avantaj elde eder. Organizasyonlarında büyük ya da küçük her türlü değişiklikte liderler böylece rol alır. Lider iletişimi aynı zamanda hem liderler ile çalışanlar hem de çalışanların kendi arasında güven inşa eder. Tüm bunlar güçlü bir şirket kültürü oluşturmak için son derece değerlidir. Bu sayede çalışanlar kuruluş içinde daha iyi uyum da yakalar.

Bunun yanı sıra liderlik iletişim biçimleri, kuruluş içerisindeki yanlış anlamaları da ortadan kaldırır. Ayrıca etkili iletişim ve liderlik, kriz anlarında toparlanmayı da sağlayan değerli bir kuvvettir. Bu açıdan şirket içerisindeki organizasyonlara yön veren bir güce sahiptir. Yöneticilerden CEO’lara kadar hemen her liderin etkili bir iletişim performansı göstermesi gerekir. Kurum liderlerinden üst düzey yöneticilere kadar farklı pek çok liderin, bu iletişim gücüne sahip olması gerekir. Bunun için gerekirse eğitimler de alınmalıdır. Yaprak Özer yaklaşımı ile siz de lider iletişim danışmanlığı alabilirsiniz. Hesap sorabilirlik kadar hesap verebilirlik ile de ilişkili olan liderlikte, iyi bir iletişimci olmanın yollarını Özer perspektifi ile deneyimleyebilirsiniz.

İş dünyasındaki hiyerarşide lider iletişim biçimleri olmadığı takdirde dağınıklık ve toparlanamama gibi sorunlar baş gösterir. Güçlü iletişim becerileri hemen her liderin, yöneticinin sahip olması gereken değerlerdir. Bu yazımızda liderlik iletişiminin tanımını ve önemini inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra liderlik iletişiminizi geliştirmek için geliştirebileceğiniz becerilerin ana hatlarını sunacağız.

Lider İletişiminin Önemi ve İş Dünyasındaki Rolü

Öncelikle lider iletişimi nedir bakmak gerekirse; etkili bir liderin ekip üyeleri ile iletişim kurma becerisidir. Aynı zamanda bir sosyalleşme yöntemidir. Bu, talimat verme, ilerlemeyi bildirme, ekibi tebrik etme, çatışmaya arabuluculuk etme veya uygun cezayı uygulama yöntemlerini vs. içerir. Yöntemler açısından farklılık gösterebilen lider iletişim, yine de genel olarak etkili iletişim becerilerinden oluşur. Örneğin Jeff Bezos, Amazon’u kurarken yazma becerilerine önem vermiştir. 2004 yazında PowerPoint’i yasaklayarak ekibini şaşırtmıştı. Bunun yerine ise Bezos anlatıma dayalı brifing oturumlarını tercih etmeye başlamıştı. Buna göre şayet bir mesajı basitleştiremezseniz kitlelerin sizi takip etmesini sağlayamazsınız. Bu, üst düzey liderlerin ekipleriyle iletişim kurarken kullandıkları yöntemlerden biridir. Örneğin, zor konular hakkında kısa cümleler kullanmak pek çok yönetici için esastır. Uzun, karmaşık cümleler yazılı fikirlerin anlaşılmasını zorlaştırır. Özellikle daha basit bir dilin işe yarayacağı yerde karmaşık bir dil kullanmayın. Bu şekilde daha fazla hayran kazanabilirsiniz.

Peki lider iletişim neden bu kadar önemlidir? Hepsinden önce iyi bir lider iletişim yöntemi, çalışan katılımını artırır. Liderler şirketin vizyonunu paylaşır ve bu vizyona bağlı olduklarını eylemleri ile gösterirler. Bu da çalışan sadakati ve bağlılığı artıracaktır. İkinci bir önemi ise çalışanların stratejik hedeflerle uyumlu hale gelmesidir. Evet, çalışanlar ne olduğu bilmedikleri kurumsal hedefler ile nasıl bağ kurabilirler? Öyle lider iletişim, şirket hedeflerinin ne olduğunu, neden bunların seçildiği ve hedefe ulaşacak yolları belirtmelidir. Üçüncü önemi ise güven mekanizmasını sağlamasıdır. Her çalışan ile her konuyu konuşmamak gerekir.. Ne var ki etkili bir lider iletişimi, aynı zaman şeffaflık demektir. Özellikle çağımızda CEO’lardan gazetecilere kadar dünyanın liderlik krizleri yaşadığı veriler öne çıkmakta. Böyle bir ortamda yöneticilerin iletişim becerileri sadece işin iyiliği için değil, toplumun iyiliği için de değerlidir. İyi iletişim becerisine sahip liderler ayrıca mentorluk, problem çözme gibi konularda daha iyidir. Bu da o liderlerin krizleri iyi bir şekilde çözeceğine dair güven duygusu oluşturur.

Empati ve İş Birliği: Liderlerin İletişim Becerileri

Lider iletişim yöntemlerinde önemli değerler arasında empati ve işbirliği vardır. Empatik iletişim tarzına sahip lider, her bir kişiyle anlayış gösterecek şekilde etkileşimdedir. Bu, çalışanların kendilerine değer verildiğini anlamalarını sağlar. Empati, ekibinizdeki insanların katılımını sağlamak için de faydalıdır. Empati kurarak iletişim kurduğunuzda, önemsediğinizi ve başka birinin yaşadığı şeyin önemli olduğunu gösterirsiniz. Bunu iş dünyasına uyarladığınız takdirde çalışanlarınız göz ardı edilme hissi yaşamaz. Bir lider, çalışanı ile empati kurduğunda onu önemsediği, kendisine güvenebileceği mesajını verir. Tüm bu değerli güven ortamı, hem çalışana hem de iş süreçlerine pozitif yansır. Bu nedenle lider iletişim biçimlerinin önemli ayaklarından biri empatidir.

Empatik iletişim nasıl sağlanmalıdır? Öncelikle anlamak, öğrenmek amacıyla dinleyin. Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırıp karşınızdaki kişiye odaklanın. Bunu yaptığınızda empatik bir şekilde iletişim kurarsınız. Bunun yanı sıra ekibinizi neyin motive ettiğini keşfedin. Bazı insanlar cesaret verici sözlerden hoşlanır. Bazıları liderleri ile vakit geçirmek ister. Son olarak insanları neyin harekete geçirdiğini anlayın. Onları neyin heyecanlandırdığına dikkat edin.

Lider iletişim tarzında işbirlikçi modeller de vardır. Yöneticiler, işbirlikçi liderlik sayesinde ekiplerine enerji verir. Bunun yanı sıra hem üretken hem de keyifli bir çalışma kültürü sağlanır. Özellikle pandemi sonrası ile beraber uzaktan çalışma arttığı için sanal ortamlarda iş birliklerinin değeri artmakta. Tüm bu dinamikler içerisinde netlik ve amaç yaratmak esastır. Gerek ofiste gerek uzaktan çalışıyor olun; ekip üyelerine, katkılarının kurumsal hedeflere nasıl ulaştığını gösterin. Ayrıca sıkı bir iş birliği için iletişim kanallarını açık tutmalısınız. Bu, şeffaflığı geliştirir. Bunun yanı sıra ekibin tüm üyelerinin projeye önemli bilgi ve becerilerle katkıda bulunduklarını hissetmelerini sağlar.

Çeşitli araştırmalar, yöneticilerin savunmasız kaldıklarında ekiplerinin daha fazlasını yapmaya istekli olduğunu göstermekte. Bu da iş birliğine yatkın bir lider iletişim anlayışı için değerlidir. Kendi fikrinizin her zaman en iyi fikir olmayabileceğini kabul etmelisiniz. İş birliği tarafında zaman yönetimi de çok değerlidir. İşbirlikçi liderliği benimserken tüm organizasyon yapınızı elden geçirmeniz önemlidir. Bu da epey bir vaktinizi alacak demektir.

Liderlerin Etkili Konuşma Sanatı ve Yaprak Özer

Herkes liderlik rolünde olabilir. Ancak gerçek bir lider olmak için güçlü konuşmacı olmak da gerekir. Bir lider gibi konuşmak ise öyle görünmenin çok ötesine geçer. İkna edici olmanız, vizyonunuz doğrultusunda paydaşlarınızı, çalışanlarınızı etkilemeniz önemlidir. Peki bunun için hangi değer setlerine sahip olmalısınız?

 • Aktif Dinleme: En iyi lider konuşmacılar, dinlemenin ne kadar gerekli olduğunu bilirler. Harika bir konuşmacı ve genel olarak iletişimci olmak, harika bir dinleyici olmakla başlar. Liderlerin de bu konuda kendisine pay çıkarması gerekir. Yöneticilerin liderlik ettikleri kişileri aktif ve samimi bir şekilde dinlemeleri zorunludur. Zira insanlar seslerinin duyulduğunu hissetmek ister. Dinlerken geri bildirim almayı da kabul etmelisiniz.
 • Açık Beden Dili: Söyledikleriniz ile beden diliniz eşleşmelidir. Aksi takdirde dinleyiciler / çalışanlar mesajı yanlış yorumlar. Bunun yanı sıra mesaj, etkisiz kalır. Liderlerin daha etkili iletişimciler ve liderler olabilmeleri için beden dillerinin farkında olmaları gerekir. Hatta gerektiği takdirde bu yönlerini geliştirmelidirler. Bunu yapmak için konuşurken sıcak ve kabul edici bir vücut dili çok değerlidir.
 • Derin Bağ Kurmak: Liderlik, soğuk bir kavram olmak zorunda değildir. Daha derin veya duygusal bir bağ kurulduğunda daha etkili bir konuşma da gerçekleştirirsiniz. Ekibine karşı açık olmaya istekli liderlerin konuşmaları daha etkili ve belirleyicidir.
 • Nezaket: Bir liderin konuşurken samimi olmadığını hisseden insanlar, o lidere güvenmez. Bir lider konuşurken gerçek bir nezaket ve dürüstlük gösterir. Böylece başkalarının güvenini kazanmak kolaylaşır.

Lider iletişimi nasıl yapılır merak ediyorsanız, Yaprak Özer metotları ile tanışın! Özer’in zengin perspektifi ile sunulan lider iletişimi hizmetlerinde şunlarla tanışacaksınız: Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, yaratıcı liderlik, geleneksel medya ve sosyal medyayı harekete geçirmek, iz bırakan liderler üzerine inceleme ve daha fazlası.

Liderlerin Kriz Yönetiminde Yaprak Özer’in Rehberliği

Kriz iletişimi, kriz anlarında ortaya çıkabilecek tahribatı önlemeyi amaçlar. Doğru iletişim metotları ile krizi avantaja çevirmek esastır. Yaprak Özer anlayışı ile zengin bir eğitim içeriğinden yararlanabilirsiniz. Bu eğitimlerde sizi neler bekliyor?

 • Kriz iletişimi için mesaj nasıl kurgulanmalı?
 • Mesaj nasıl ve kime verilmeli?
 • Mesaj hangi kanallarla verilmeli?
 • Kriz sözcüsü nasıl seçilmeli?
 • Mevcut kriz sözcüsü seçimi doğru mu?
 • Doğal kriz sözcüsü nasıl etkin hale getirilir ya da yönetilir?
 • Kriz sonrası iletişim nasıl yönetilmeli?
 • “İletişim yapmak mı, iletişimi vermek mi?” sorusunun yanıtlanması.

Tüm bu soruların yanıtları ekseninde şekillenen kriz iletişimi eğitimi tam gün olup ihtiyaca binaen yarım gün de sürebilir. Özellikle kurum yönetiminin seçtiği kişiler, durumsal sözcüler, topluma güven verecek nitelik sahibi uzman, danışman, yöneticiler ile kamuoyu ve medyayla kontrollü ve kontrolsüz karşılaşacak kurum çalışanları eğitimin ana hedef kitlesidir.

Yaprak Özer ile Liderlerin İtibarını Yükseltme Stratejileri

Her kuruluş, itibarının ne olduğuna dikkat etmelidir. Kötü tanıtım ve izlenimler, dönüşüm oranlarınıza ve gelirinize zarar verir. Bu nedenle itibar yönetimi çok önemlidir. Özellikle çevrim içi ortamda siz veya kuruluşunuz hakkında neler söylendiği itibarınızı belirleyecektir. Zira müşterilerin hem olumlu hem de olumsuz deneyimlerini paylaşmak için çevrim içi platformlara giderek daha fazla yöneldiği bir gerçektir. Bu nedenle işletmelerin çevrim içi itibarlarını yönetme konusunda proaktif olmaları gerekir. Bunun sizin tek başınıza yapmanız gereken zorlu bir iş olması şart değildir. Bu nedenle birçok işletme bir itibar yönetimi ajansıyla ortaklık yapmayı tercih eder. Bu alandaki hizmetler olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yardımcı olacak olumlu içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Bu sayede markanızı korur ve çevrim içi itibarınızı artırırsınız. Bu, yeni müşteriler çekmenize, mevcut müşterileri korumanıza ve işinizi büyütmenize de yardımcı olacaktır. Ancak soru şu: Hangi ajansı seçmelisiniz?

Özer perspektifi ile alacağınız algı ve itibar yönetimi eğitimleri, araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak verilen eğitimlerden oluşur. Özellikle üst düzey yöneticiler, pazarlama departmanları ve yöneticilerinin alabileceği eğitim tam günlüktür. Bunun yanı sıra talep doğrultusunda tekrarlanabilir. Siz de lider iletişim alanının önemli parçalarından olan algı ve itibar yönetimi için ayrıcalıklı eğitim hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir