İstihdam

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası işsizlik ve istihdam. Türkiye’nin istihdam stratejileri neydi, ne olmalı? İş gücü piyasasının ayrıntılı fotoğrafı çekildi mi? 2000’li yıllarda Türkiye’nin istihdam konusunda durumu neydi? Dünün Türkiye’sine ve istihdam politikalarına ayrıntılı bir bakış… Bürokrat, İşkur Eski Genel Müdürü Necdet Kenar, AB Ortak Değerlendirme Belgesi’nin nasıl oluşturulduğunu tanıklığıyla aktarıyor.