Faaliyet raporu bir takım oyunudur

Şirketlerin paydaşları ile kurduğu ilişkilerde en önemli araçlardan biri olan faaliyet raporları hazırlanırken güçlü bir takım oyununa ihtiyaç duyulur. Nasıl bir rapor hazırlanacağına dair yatırımcı ilişkileri, kurumsal iletişim ve içerik üreten kurumun birlikte karar vereceği bir iletişim mekanizması geliştirilmelidir. 

Yatırımcı ilişkileri, şirketlerin sermaye piyasaları ile buluşmasında ve doğru piyasa değerlerinin oluşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Yatırımcı ilişkilerinin verimli olabilmesi için doğru iletişim kanallarının etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Şirketlerin ve piyasa oyuncularının doğru iletişimi ortaya çıkan ekonomik katma değeri arttıracaktır.

İletişim araçları çeşitlerinin hiç olmadığı kadar arttığı ve karmaşık bir yapıya döndüğü günümüzde iş dünyasının da bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Geleneksel iletişim kanallarına daha fazla ilgi gösteren şirketlerin dahi son dönemlerde sosyal medya ve diğer dijital iletişim kanallarını daha sık kullanmaya başladığı görülüyor. Fakat süreç hedef kitleye uygun iletişim stratejilerinin daha fazla ön plana çıkmasını gerektirmektedir.

Entegre raporlama dönemi
Yeni iletişim araçlarının ortaya çıktığı bu yeni dönemde yatırımcı ilişkilerinin de paydaşlarıyla doğru ve etkili iletişim kurması gerekmektedir. Yatırımcı ilişkilerinin en önemli iletişim araçlarından biri olan faaliyet raporları da bu değişimden payını almaktadır. İnternet, sosyal medya ve akıllı cihazların bu kadar yoğun olarak kullanılmaya başladığı bir dönemde akla gelen ilk soru “Basılı mı dijital mi?” sorusu olmaktadır. Farklı görüşler olsa da dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de basılı faaliyet raporları güncelliğini hala korumaktadır. Dijital raporlar ise sosyal medya ve akıl cihazlar ile entegre olacak şekilde kullanılmaya başlamıştır. Basım adedi düşük olsa da önümüzdeki yıllarda da basılı faaliyet raporlarının varlığını sürdürmesi beklenmektedir.

Takım oyunu şart
Faaliyet raporları ile ilgili diğer bir tartışma konusu ise raporların hazırlanma sürecinde yaşanıyor. Bir tarafta raporlama hizmeti veren içerik üreticisi şirketler diğer tarafta ise kurumlar bulunuyor. Faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar bazı şirketlerde yatırımcı ilişkileri tarafından yürütülürken bazılarında kurumsal iletişim tarafından yürütülüyor. Hangisinin ön planda olması gerektiği ise bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. En verimli yol faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumlu olan tüm aktörlerin bir takım olarak hareket etmesi olacaktır. Tüm aktörler aynı amaca hizmet edecek şekilde işbirliği yapması ise iyi bir takım oyunu gerektirir.

Hedef kitleye uygun içerik
Faaliyet raporları hazırlanma sürecinde izlenecek yolun ne olacağı en baştan belirlenmelidir. Farklı ve herkesin ilgisini çekecek bir magazin dergisi ya da bir roman tadında rapor hazırlamak gerçek bir içerikçi için ulaşılmaz değildir. Ancak şirket yapısı buna uygun değilse bu şirketin amaçlarına hizmet etmez. Bir rapor şirketi olduğundan farklı göstermemelidir. Farklı konseptlerle sıra dışı faaliyet raporları yapılabilir ama özü itibariyle faaliyet raporları şirketin geçmişteki 1 yılı ve gelecekte neler yapacağını anlatmaktadır.  Önemli olan hedef kitlenin isteklerini karşılamaktır. Hedef kitlenin üzerinde çalışabileceği, gerektiğinde çıkarıp baktığında faydalanabileceği bir rapor hazırlanması gerekmektedir.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir