Eğitim ve Kariyer-Uygur Kocabaşoğlu, Tevfik Balcıoğlu