Bilim ve Türkiye

Gelişmiş ülkeler bilim ve teknoloji için ne kadar harcama yapıyor, Türkiye ne kadar? Dünya nüfusunun 1/100’üne sahip olan Türkiye, bilim söz konusu olduğunda dünyaya 6/1000 katkısı bulunuyor. Ekonomik gelişme yoksa bilimsel gelişme olabilir mi? Fizisyen Prof. Dr. Namık Kemal Pak ve iş adamı Hüsamettin Kavi, 2000’li yılların başında gerçekleştirilen bu programda Türkiye’nin milenyumda bilimsel gelişime bakış açısı sorgulanıyor.