Pazarlama İletişimi

Bu eğitim ile sorumlusu olduğunuz markayı doğru ve bir bütün olarak anlayıp buna göre bir iletişim stratejisi oluşturur, iletişim dili yaratma konusunda etkili bir eğitim alırsınız. Markayı ve yarattığı değeri önce analiz edecek ardından ihtiyaçları doğru tespit edip ortak ve etkili bir dil oluşturacaksınız.

Modül İçeriği

• Etkin pazarlama iletişimi
• Pazarlama iletişimi sürecinde reklam
• Etkin marka iletişim sürecinin planlanması
• Entegre pazarlama iletişiminde süreç planlama
• Yaşanmış gerçekler: Vak’a Analizi
• Marka yaratma dediğimiz şey
• Hedeflerin tespiti ve buna göre iletişim planlaması
• Doğru iletişim araçlarının seçimi ve koordine edilmesi
• Doğru mesajların geliştirilmesi
• Stratejik ve taktiksel yaklaşımların tartışılıp kurum ile birlikte belirlenmesi
• Sonuçların ölçümü konuları, etkili bir eğitim içeriği ile kuruma özel olarak aktarılmaktadır.

Kimleri Hedefliyor ? Öngörülen Süre

Üst düzey yöneticiler İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir. Pazarlama departmanı yöneticileri ve ekipleri