MEDYA İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

Medya İlişkileri Eğitimi genellikle kriz yönetimi olarak görülür. Ne zaman bir kriz kapıya dayansa, kurum ya da bireyler kurtarıcı olarak Medya İlişkileri Eğitimi’ne sarılır. Oysa, medya ile ilişkiler bir kurumun, “sürekli” yürütmek zorunda olduğu reaktif değil “proaktif” bir faaliyettir.

Yaprak Özer, medya ilişkileri eğitimine neden ihtiyaç duyulduğunu iyi analiz edebilmek için şu soruların net bir şekilde yanıtlanmasını öneriyor:

Ansızın ya da ardı ardına gelen sorulara yanıt verebiliyor musunuz?
Krizde ne yapacağınızı biliyor musunuz?
İletişimden beklentilerinizi alt alta yazabiliyor musunuz?
İstemediğiniz bir imajdan kurtulmak ya da istediğiniz bir imaja bürünmek için ne yapmalısınız?
Sesinizi, nereye, nasıl hangi sıklık ve tonda duyuracağınızı planlayabiliyor musunuz?

Kurum sözcüleri, halkla iletişim kuran kurum yönetici ve temsilcileri, kriz anında sorulara muhatap olabilecek departman yetkilileri, birebir iletişim ve pazarlama çalışmaları yapanlar, sosyal mecrada aktif olanlar… Bu alanlardaki yetkin isimlere, ulusal ve uluslararası pek çok büyük kurum sözcüsüne medya ilişkileri eğitimi başlığı altında kişiye özel danışmanlık veren Yaprak Özer ile tam günlük; süresi ayarlanabilen, kuruma/kişiye özel kurgulanan geniş kapsamlı, simülasyon destekli bu programlar, uzun dönemli özel modüllerden de oluşabiliyor.