Roubini: Konutta balon var

İndeks Konuşmacı Ajansı’nın Türkiye’deki temsilciliğini yaptığı Leigh Bureau konuşmacı ajansı üyesi Nouriel Roubini, Project Syndicate için kaleme aldığı makalesinde Türkiye’deki konut piyasasında balon olduğunu söyledi.

Kriz kahini Roubini, 2008-2009 krizinin ve sonrasındaki durgunluğun sebebinin konut piyasasındaki balonlarla yakında ilişkili olduğunu söylerken ABD örneğinde olduğu gibi İngiltere, İspanya, İrlanda ve hatta Dubai gibi ülkelerde de benzer durumların yaşandığını belirtti. Tüm bu ülkelerin ortak özelliğinin ise bankalara uygulanan gevşek denetimler ve düşük faiz oranları olduğuna işaret etti.

Balon yok ama köpük var

Roubini, krizin üzerinden beş yıl gibi bir süre geçtiğini. şu an için bir balondan söz edilmese bile bir köpük oluşmaya başladığını söylüyor. İsviçre, İsveç, Norveç, Finlandiya, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkeleri bu konuda örnek gösteren Roubini, Hong Kong, Singapur, Çin, İsrail, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin özellikle büyük şehirlerinde balon oluşmaya başladığını belirtti.

Dünyanın “Kriz kahini” olarak tanıdığı İndeks Konuşmacı Ajansı üyesi Roubini’nin, Türkiye’deki konut sektörü için söylediklerini İçerik Fabrikası’nda okuyun.