Mehmet Öğütçü yazdı

Ülkemizde enerjide olup bitenleri iyi anlamak için göbeğimizden bağlı olduğumuz dünya enerjisini iyi anlamamız gerekiyor.

Şayet dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme dahil 2023 hedeflerimize ulaşmada ciddiysek enerjiye özel bir önem atfetmek zorundayız. Enerjinin temiz ekonomiye uygun ve ödenebilir fiyatlarda ikmal güvenliği ülkemiz için yaşamsal önemde. Gecikmenin maliyeti yüksek; zira enerjide bugün atılacak adımlar, yapılacak yatırımlar semeresini en erken 10 yıl sonra veriyor.

İçinde yaşadığımız dönem köklü dönüşümlere gebe; hem ekonomide, hem teknoloji ve finansta, hem jeopolitik kaymalarda, hem de enerji düzeninde. Yeni dinamikler nedeniyle enerjide “oyun”, “oyunun kuralları” ve “oyuncular” değişiyor. Dünya enerji arz-talep-jeopolitik haritası ve dengeleri yeniden biçimleniyor.

Yazının devamı için tıklayınız.