Kurum Sözcüleri

Her kurumun temel bir sözcüsü, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda özel sözcüleri bulunmalıdır. Sözcüler kontrolsüz ve hazırlıksız konuşmamalıdır. Kurum sözcüsü geliştirmek ve mesaj iletişimi üzerine çalışmaların bütünü için bu modül uygundur. Kurum sözcüsü olarak seçilen yetkililer genellikle üst düzey yöneticilerden ve profesyonellik alanında belli bir derinliğe ve deneyime ulaşmış kişiler arasından seçilmektedir. Temel kurumsal görev devam ederken herhangi bir kriz anından basın toplantısına etkili ve doğru mesajın kitlelere ulaştırılması için eğitim alması gereken kişilerdir. Özetle, kurum sözcülüğü eğitim ve tecrübe ile geliştirilmesi gereken bir çeşit ek hizmettir.

Modül İçeriği

Kurumla ilgili yapılan araştırmaların ardından mevcut iletişim dili, daha önce verilen mesajlar, kuruma ait basında görünürlük örnekleri toplanır ve analiz edilir, bir rapor çıkarılır. Eğitimde bu raporun paylaşımının ardından kurumun gündemine, verdiği ürün ve hizmetlere uygun olarak gerçek olaylardan ya da gerçeğe yakın durumlarda yola çıkılarak senaryolar oluşturulur, mecra ve röportajlar kurgulanır. Profesyonel eğitimci/gazetecinin karşısında bu soruları sözcü yanıtlar ve eşzamanlı olarak kamera kaydı gerçekleşir.

Simülasyon dışında kurumun yakın bir zamanda gerçekleşecek organizasyonları, basın toplantıları gibi etkinliklere özel olarak eğitim kurgulanır ve kurum sözcüsü buna göre eğitmen eşliğinde hazırlıklarını yapar.

Tüm çalışmaların sonunda eğitime katılan kurum sözcüsüne verilen geri bildirimler ve raporlama ile eğitim pekiştirilir. Bu eğitimin düzenli olarak alınması, kurum sözcüsünün bu alanda daha etkili mesajlar verebilmesini sağlayacaktır.

Kimleri Hedefliyor? Öngörülen Süre

Kurum sözcüsü olarak belirlenen tüm profesyoneller. İhtiyaca göre yarım ile tam gün arasında değişir.