Ekonominin nöronları

İnsan rasyonel bir varlıktır. Acaba öyle mi? İş ekonomik kararlara gelince hiç de öyle görünmüyor. Çünkü insanlar karar verirken çoğu kez kendi çıkarlarına aykırı olacak şekilde duygularına göre hareket etmeyi tercih ediyor. Bu durum, nöroekonomi adında yeni bir bilim dalının doğmasına bile sebep oldu. Ekonomi bilimi ve ekonomik düşünce; kavramlar arası ilişkileri basitleştirmek ve dinamikleri açıklayabilmek için ekonomistler tarafından geliştirilen “homo economicus” yani “ekonomik davranan insan” adlı farazi bir “kahraman”ın maceraları şeklinde özetlenebilir. Arz-talep dengesi, marjinal fayda, risk algılayışı gibi ekonomik kavramlar bu “farazi insan modelinin” teorik davranışları üzerine inşa ediliyor.

Devamı, İçerik Fabrikası’nda