Danışmanlık Modülleri

Sınır Ötesi İletişim

by

Küresel çalışmalar, çoklu coğrafya, çoklu algı, çoklu hedef kitle, çoklu mesaj gerektiriyor. Mesajın farklı coğrafyalarda kurgulanmasını ve uygulanmasını hedefleyen modül; ortaklık, satın alma süreçleri,…

Siyaset İletişimi

by

İş dünyasının idari mekanizmalara kendini doğru ifade etmesi ve teşebbüsleri üzerine efektif bilgilendirmeler yapıp özellikle yurt dışı çalışmalar söz konusu olduğunda fikir alışverişinde bulunması…

Vak’a Çalışması

by

Eğitim verilecek kurum ve kurum sözcüsü üzerine yapılan detaylı araştırmalar sonrası kurumun yakın geçmişi de dikkate alınarak hazırlanan senaryolar ya da gerçek olaylar; kurum…

Bireysel Konumlandırma Modülü

by

Bireysel Konumlandırma eğitim modülünde; ilk izlenim, görünümün doğru algılanıp yorumlanması, bireysel imaj yönetimi, beden diline dayanan çalışmaların yanı sıra kişisel gelişim için entelektüel potansiyeli…