Danışmanlık Modülleri

Liderin İletişim Takımı

by

Bu eğitim modülü, liderin iletişim ekibini desteklemek üzere kurgulanmıştır. Liderin, kurum sözcüsü sıfatıyla yapacağı konuşmalar için ne tür ön çalışmalar gerekli, konuşma konuları için…

Kriz İletişimi

by

Kriz anlarında ortaya çıkabilecek tahribatı engellemeye ve doğru iletişim yöntemleri ile bu durumu avantaja çevirmeye yönelik eğitimleri kapsayan, kurum sözcülerine özel bir eğitim ve…

Etkili Sunum Teknikleri

by

Verilen mesajların hedefe ulaşmasını sağlamak için dizayn edilen modülde, dinleyiciler karşısında güvenilir ve ikna edici performans göstermek için içerik ve tekniğin yanı sıra beden…

Bireysel Gelişim ve İmaj

by

Bu eğitim modülünde; ilk izlenim, görünümün doğru algılanıp yorumlanması, bireysel imaj yönetimi, beden diline dayanan çalışmaların yanı sıra kişisel gelişim için entelektüel potansiyeli destekleyici…

Pazarlama İletişimi

by

Bu eğitim ile sorumlusu olduğunuz markayı doğru ve bir bütün olarak anlayıp buna göre bir iletişim stratejisi oluşturur, iletişim dili yaratma konusunda etkili bir…

Kurum İçi İletişim

by

Kullanılan birden fazla iletişim aracı bulunmaktadır. Bunların arasındaki görev dağılımının bir sistem dahilinde yapılması ve kurumsal politikaların gözetilmesi gerekir. Bu modül ile kurum içi…