Bağımsız denetime ince ayar

SPK bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili yaptığı tebliğ değişiklikler ile Bağımsız Denetim Yükümlülüklerini” yeni düzenliyor. Yapıla düzenlemeler çerçevesinde yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren ihraççı ve kurumların bağımsız denetim yükümlülükleri yeniden belirlendi.

Süreç nasıl işledi?

SPK 2012 yılının son ayında ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Kurulca belirlenenler için bir bağımsız denetim raporu alınması zorunlu kılmıştı. Bu zorunluluk, ilgili şirketlerin söz konusu tablo ve raporlardaki bilgilerin Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde, gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceletilmesi amacıyla getirilmişti.

Yazının devamı için tıklayınız.